Integrale geneeskunde in de antroposofische (huis)artsenpraktijk 2021

Nascholing Integrative Medicine

Tijdens deze nascholing zult u kennis maken met integrale geneeskunde in de antroposofische (huis)artsenpraktijk. U krijgt een overzicht van antroposofie, en antroposofische geneeskunde in Nederland en leert de basisprincipes van antroposofische geneeskunde kennen. Het drie- en vierledig mensbeeld wordt besproken en er wordt uitgelegd hoe antroposofische geneeskunde in de praktijk zou kunnen worden geïntegreerd. U krijgt meer informatie over de antroposofische farmacie, en over de opleiding tot antroposofisch arts. We sluiten af met ruim tijd voor vragen.

Het is nog onduidelijk of deze lesdag op locatie kan plaatsvinden, of online via livestream wordt aangeboden.

Programma 15 mei

10.00 10.05 uur Dagopening
10.05 11.00 uur Inleiding antroposofische geneeskunde: Marjan Meddens, huisarts IM, opleider en antroposofisch arts
11.00 11.30 uur Pauze
11.30 13.00 uur Drie geleding en viergeleding , antroposofische diagnostiek, met casuïstiek en euritmie: Marco Ephraïm, huisarts, opleider, kaderarts beleid en beheer
13.00 14.00 uur Lunch
14.00 15.00 uur De vier pijlers van IM in de antroposofische geneeskunde en onderzoek: Lector. Dr. Erik Baars, lectoraat antroposofische gezondheidszorg
15.00 15.30 uur Pauze
15.30 16.30 uur IM en antroposofische geneeskunde, een kringgesprek: Saira Moeniralam
16.30 17.00 uur Samenvatting en dagafsluiting

Accreditatie is aangevraagd bij de AVIG, NVAA, KNMG Cluster 1 (ABC1), en AbSg.

Hier kunt u zich inschrijven

Integrale geneeskunde in de antroposofische (huis)artsenpraktijk 2021 - € 195,00
Inschrijven

Uw winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg

Details locatie
Woudschoten
Woudenbergseweg 54
3707 HX
Zeist
https://www.woudschoten.nl/

Details locatie