Integrale geneeskunde in de antroposofische (huis)artsenpraktijk

Nascholing Integrative Medicine

Tijdens deze nascholing zult u kennis maken met integrale geneeskunde in de antroposofische huisartsenpraktijk. U krijgt een overzicht van antroposofie en antroposofische geneeskunde in Nederland en leert de basisprincipes van antroposofische geneeskunde kennen. Het drie- en vierledig mensbeeld wordt besproken en er wordt uitgelegd hoe antroposofische geneeskunde in de praktijk zou kunnen worden geïntegreerd. U krijgt meer informatie over de antroposofische farmacie, en over de opleiding tot antroposofisch arts. We sluiten af met ruim tijd voor vragen.

Programma 9 mei

10.00 10.05 uur Dagopening
10.05 11.00 uur Inleiding antroposofische geneeskunde: Marjan Meddens, huisarts IM, opleider en antroposofisch arts
11.00 11.30 uur Pauze
11.30 13.00 uur Antroposofische benadering hart, hartziekten en COVID-19: Marco Ephraïm, huisarts en trainer
13.00 14.00 uur Lunch
14.00 15.00 uur De vier pijlers van IM in de antroposofische geneeskunde en onderzoek: Dr. Erik W. Baars, arts(n.p.)-epidemioloog. Lector Antroposofische Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden. Senior-onderzoeker Gezondheidszorg, Louis Bolk Instituut
15.00 15.15 uur Korte kijk in de opleiding tot Antroposofisch arts: Karen Siebring, specialist ouderengeneeskunde
15.15 15.30 uur Pharmacie, processen en werkveld: Florian Bonte, apotheker
15.30 16.00 uur Pauze
16.00 16.55 uur IM en antroposofische geneeskunde, een kringgesprek: Alle sprekers en Annemieke van Oostveen, bestuurslid AIM en specialist ouderengeneeskunde
16.55 17.00 uur Samenvatting en dagafsluiting

Geaccrediteerd door de NVAA met 5 uur AAC 0754.21. Accreditatie is aangevraagd bij de AVIG.

Hier kunt u zich inschrijven

Integrale geneeskunde in de antroposofische huisartsenpraktijk - € 195,00
Inschrijven
Integrale geneeskunde in de antroposofische huisartsenpraktijk - tarief AIM alumni - € 125,00
Inschrijven

Uw winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg

Details locatie