Integrale geneeskunde in de antroposofische (huis)artsenpraktijk

zaterdag 13 mei 2023

Op locatie

Deze nascholing vindt plaats bij:

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist

Accreditatie

AVIG: aangevraagd

NVAA: aangevraagd

KNMG AbSg: aangevraagd

KNMG Cluster 1 (ABC1): aangevraagd

Tijdens deze nascholing zult u kennis maken met integrale geneeskunde in de antroposofische (huis)artsenpraktijk. U krijgt een overzicht van antroposofie, en antroposofische geneeskunde in Nederland en leert de basisprincipes van antroposofische geneeskunde kennen. Het drie- en vierledig mensbeeld wordt besproken en er wordt uitgelegd hoe antroposofische geneeskunde in de praktijk zou kunnen worden geïntegreerd. U krijgt meer informatie over de antroposofische farmacie, en over de opleiding tot antroposofisch arts. We sluiten af met ruim tijd voor vragen.

Het programma

10:00 - 10:15

Dagopening en inleiding

Saira Moeniralam, specialist ouderengeneeskunde en mindfulness trainer

10:15 - 11:15

Inleiding antroposofische geneeskunde

Drs. Marjan Meddens, huisarts IM, coach, systeemwerker en trainer

11:15- 11:45

Pauze

11:45- 12:45

Drie geleding en viergeleding, antroposofische diagnostiek met casuïstiek

Marco Ephraïm, huisarts, opleider en kaderarts beleid en beheer

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

De vier pijlers van IM in de antroposofische geneeskunde

Lector Dr. Erik Baars, arts-epidemioloog, lector antroposofische gezondheidszorg en senior onderzoeker

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Integrative Medicine en antroposofische geneeskunde: een kringgesprek

Alle docenten onder leiding van Saira Moeniralam

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Saira Moeniralam, specialist ouderengeneeskunde en mindfulness trainer