Introductie in de homeopathische geneeskunde: theorie, praktijk & wetenschap

zaterdag 15 april 2023

Inschrijven voor deze nascholing

Op locatie

Deze nascholing vindt plaats bij:

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist

Accreditatie

AVIG: aangevraagd

NVAA: aangevraagd

Tijdens deze nascholing zult u kennismaken met het similia principe en zelfherstel op celniveau. Vanuit een gegronde wetenschappelijke basis raakt u bekend met het begrip hormesis en wordt uitleg gegeven over de werkingsmechanismen van homeopathische geneeskunde. Door inzicht te krijgen in de indicaties waarbij deze behandelmethode toegepast zou kunnen worden (op basis van een of meer positieve RCT’s), kan met de gegeven wetenschappelijke borging in de spreekkamer een weloverwogen keuze gemaakt worden of homeopathische geneeskunde het welzijn van de patiënt ondersteunt en om eventueel door te verwijzen naar een homeopathisch arts. 

Het programma

10:00 - 10:05

Dagopening en inleiding

Gio Meijer, arts Integrative Medicine en arts voor homeopathische geneeskunde

10:05 - 11:00

Homeopathische geneeskunde: theorie, wetenschap & praktijk

Gio Meijer, arts Integrative Medicine en arts voor homeopathische geneeskunde

11:00 - 11:30

Hormesis en zelfherstel

Dr. Fred Wiegant, universitair hoofddocent bètawetenschappen

11:30- 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Homeopathische geneeskunde in de huisartsenpraktijk

Wim Roukema, huisarts en arts voor homeopathische geneeskunde

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Wetenschappelijke onderbouwing van klinische indicaties

Christien Klein-Laansma, klinisch onderzoeker, arts Integrative Medicine en arts voor homeopathische geneeskunde

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Complementaire therapie bij bovenste luchtweginfecties

Resie Moonen, MD, arts voor reguliere en klassieke homeopathische geneeskunde

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Gio Meijer, arts Integrative Medicine en arts voor homeopathische geneeskunde