Leefstijlgeneeskunde IV: Stressmanagement, zingeving en spiritualteit

zaterdag 4 februari 2023

Inschrijven voor deze nascholing

Op locatie

Deze nascholing vindt plaats bij:

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist

Accreditatie

AVIG: aangevraagd

NVAA: aangevraagd

KNMG AbSg: aangevraagd

KNMG Cluster 1 (ABC1): aangevraagd

Tijdens deze dag neemt u kennis van de wetenschappelijke onderbouwing van stressmanagement, zingeving en spiritualiteit binnen de geneeskunst. De huidige stand van zaken op het gebied van onderzoek en de mitsen en maren voor gebruik van compassie, mindfulness- en zingevingstechnieken worden besproken. De wetenschap maakt grote ontwikkelingen door in het verkennen van het belang van deze technieken voor gezondheid en ziekte. Aan het einde van 2018 is als gevolg hiervan een richtlijn uitgebracht door het IKNL genaamd: zingeving en spiritualiteit binnen de palliatieve zorg. 


Ons diagnostisch handelen heeft tot nu toe vooral aandacht gehad voor de symptomen en we zijn niet goed in staat om inzicht te verwerven in de kracht van mensen. Binnen de GGZ is het concept Positieve Gezondheid ontstaan als mogelijkheid voor een andere benadering. We denken vaak dat we op een empathische manier zorg verlenen maar in de realiteit blijkt dat dit in veel gevallen niet zo wordt ervaren door de patiënt. De verarming van het patiëntcontact binnen de gezondheidzorg en het hoge percentage artsen met burn-out klachten geeft reden om eveneens te kijken naar wat compassie voor onszelf en de geneeskunst te betekenen heeft. 


Naast de wetenschappelijke onderbouwing van stressmanagement, zingeving en spiritualiteit en de mogelijkheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan, worden er tijdens deze dag verschillende mindfulness- en compassietechnieken beoefend ter bevordering van stressreductie en (zelf)compassie. Door zelf te ervaren en te reflecteren op deze ervaring kan er door u worden ingeschat wat de mogelijkheden en beperkingen van deze technieken zijn. 

Het programma

10:00 - 10:15

Dagopening en inleiding

Rianne Toenhake, jeugdarts GGD Twente en fasciatherapeute 

10:15 - 11:15

Stressmanagement met meditatietechnieken en mindfulness   

Dr. Bram Tjaden, huisarts en mindfulnesstrainer

11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Medgezel, over zingeving en spiritualiteit in de spreekkamer

Giliam Kuijpers, oprichtster en directeur van MedGezel, voorheen kinderarts en directeur Beleid van artsenfederatie KNMG

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Zingeving in de psychiatrie

Dr. Rogier Hoenders, senior onderzoeker manager CIP en waarnemend opleider psychiatrie van Lentis

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Compassie als kompas

Dr. ir. Esther van de Wall, kinder- en jeugdpsychiater, mind body spirit practitioner (CBT, somatic experience practitioner, non dual therapy, meditatie, healing), neurobioloog

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Rianne Toenhake, jeugdarts GGD Twente en fasciatherapeute