Integrale geneeskunde in de antroposofische (huis)artsenpraktijk

zaterdag 14 mei 2022

Inschrijven
Download programma
Inschrijven volledige Basisopleiding

Online sessie

Vanwege de behaalde maximale aantallen in de zaal op locatie, kunnen wij alleen losse nascholing aanbieden via een livestream.

U kunt de nascholing 
thuis, of op elke andere gewenste plek, volgen. 


Na inschrijving en betaling ontvangt u nadere informatie en de link naar de livestream. Het nascholingstarief blijft hetzelfde vanwege gemaakte kosten voor de accreditatie en de livestream.

Accreditatie

AVIG: 5 punten AMN/IG

NVAA: 2 uur AAC 791.21

KNMG AbSg: 5 punten

KNMG Cluster 1 (ABC1): 5 punten

Tijdens deze nascholing zult u kennis maken met integrale geneeskunde in de antroposofische (huis)artsenpraktijk. U krijgt een overzicht van antroposofie, en antroposofische geneeskunde in Nederland en leert de basisprincipes van antroposofische geneeskunde kennen. Het drie- en vierledig mensbeeld wordt besproken en er wordt uitgelegd hoe antroposofische geneeskunde in de praktijk zou kunnen worden geïntegreerd. U krijgt meer informatie over de antroposofische farmacie, en over de opleiding tot antroposofisch arts. We sluiten af met ruim tijd voor vragen.

Het Programma

10:00 - 10:05

Dagopening en inleiding

Saira Moeniralam, specialist ouderengeneeskunde en mindfulness trainer

10:05 - 11:00

Inleiding antroposofische geneeskunde

Marjan Meddens, huisarts IM, opleider en antroposofisch arts

11:00- 11:30

Pauze

11:30- 12:45

Drie geleding en viergeleding, antroposofische diagnostiek met casuïstiek

Marco Ephraïm, huisarts, opleider en kaderarts beleid en beheer

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

De vier pijlers van IM in de antroposofische geneeskunde

Lector Dr. Erik Baars, arts-epidemioloog, lector antroposofische gezondheidszorg en senior onderzoeker

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Integrative Medicine en antroposofische geneeskunde: een kringgesprek

Alle docenten onder leiding van Saira Moeniralam

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Saira Moeniralam, specialist ouderengeneeskunde en mindfulness trainer

Inschrijven