Introductie in de homeopathische geneeskunde: theorie, praktijk & wetenschap

zaterdag 9 april 2022

Inschrijven
Download programma
Inschrijven volledige Basisopleiding

Online sessie

Vanwege de behaalde maximale aantallen in de zaal op locatie, kunnen wij alleen losse nascholing aanbieden via een livestream.

U kunt de nascholing 
thuis, of op elke andere gewenste plek, volgen. 


Na inschrijving en betaling ontvangt u nadere informatie en de link naar de livestream. Het nascholingstarief blijft hetzelfde vanwege gemaakte kosten voor de accreditatie en de livestream.

Accreditatie

AVIG: 5 punten HN

NVAA: 2 uur AAC 785.21

Tijdens deze nascholing zult u kennismaken met het similia principe en zelfherstel op celniveau. Vanuit een gegronde wetenschappelijke basis raakt u bekend met het begrip hormesis en wordt uitleg gegeven over de werkingsmechanismen van homeopathische geneeskunde. Door inzicht te krijgen in de indicaties waarbij deze behandelmethode toegepast zou kunnen worden (op basis van een of meer positieve RCT’s), kan met de gegeven wetenschappelijke borging in de spreekkamer een weloverwogen keuze gemaakt worden of homeopathische geneeskunde het welzijn van de patiënt ondersteunt en om eventueel door te verwijzen naar een homeopathisch arts. 

Het Programma

10:00 - 10:05

Dagopening en inleiding

Gio Meijer, arts Integrative Medicine en arts voor homeopathische geneeskunde

10:05 - 11:00

Homeopathische geneeskunde: theorie, wetenschap & praktijk

Gio Meijer, arts Integrative Medicine en arts voor homeopathische geneeskunde

11:00 - 11:30

Hormesis en zelfherstel

Dr. Fred Wiegant, universitair hoofddocent bètawetenschappen

11:30- 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Homeopathische geneeskunde in de huisartsenpraktijk

Wim Roukema, huisarts en arts voor homeopathische geneeskunde

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Wetenschappelijke onderbouwing van klinische indicaties

Christien Klein-Laansma, klinisch onderzoeker, arts Integrative Medicine en arts voor homeopathische geneeskunde

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Complementaire therapie bij bovenste luchtweginfecties in de huisartsenpraktijk

Resie Moonen, huisarts en arts voor homeopathische geneeskunde

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Gio Meijer, arts Integrative Medicine en arts voor homeopathische geneeskunde

Inschrijven