Vierdelige serie "buik"-webinars

Webinarreeks

Inschrijven

Online sessies

Tijd: 19.30 - 21.00 uur


Wij raden u ten zeerste aan om de hele reeks te volgen ten behoeve van volledige informatievoorziening. 


De link naar de webinars ontvangt u per mail. 

Accreditatie

Accreditatie AVIG: 1,5 NG/IG per webinar
Accreditatie NVAA: 0,5 uur AAC 812.21 per webinar
Accreditatie KNMG: geen

Kosten

€ 50,- per webinar

of € 195,- voor een combinatieticket

In ons westerse levenspatroon zijn we vaak nauwelijks bewust hoezeer welvaartsziekten 'gewoon' zijn geworden en hoezeer onze buik daarmee te maken heeft. Terwijl we vooral bij chronische klachten veel kunnen verbeteren door op "de buik" te letten. 

In deze vierdelige serie webinars (een vervolg op de serie van afgelopen jaar) wordt de ontbrekende kennis aangedragen en worden de simpele kansen op gezondheidswinst uiteengezet.

De webinars

Donderdag 27 januari 2022

Een divers microbioom is uw eigen "blue zone"

Marco van Es, co-founder stichting Bac2nature

We weten inmiddels dat mensen in blue zones langer gezond zijn dan in gebieden waar een ongezonde westerse leefstijl overheerst en chronische ziekten toenemen. Minder bekend is dat in deze groepen ook een grotere diversiteit van het microbioom gevonden is. Hoe verhoudt zich dat met elkaar en wat is de correlatie? Marco van Es houdt zich hier al jaren mee bezig en zal zijn belangrijkste bevindingen delen.

Donderdag 3 februari 2022

De buik als "blue zone" marker 

Ir. Dennis Zeilstra, wetenschapper en Foodlog publicist

Omdat chronische aandoeningen sterk correleren met buiklachten, kan één vraag veel chronische patiënten nieuwe perspectief bieden: Hoe is het met je buik? Dat is een belangrijke vraag die we iedere patiënt zouden kunnen stellen. En zéker een patiënt met chronische klachten. Het geeft namelijk veel informatie over de basis van gezondheid. Maar ja, hoe houd je dat hanteerbaar in een kort consult?

Donderdag 10 februari 2022

Belangrijke mechanismen achter chronische aandoeningen 

Dr. Ing. Peter Voshol, onderzoeker Louise Bolk Instituut en mede-oprichter Voeding Leeft

De chronische ziekten waar we in de westerse wereld steeds meer mee te maken hebben, vertonen onderlinge mechanismen die veel te maken hebben met ongezonde leefstijl. Dankzij onze inzichten kunnen we er iets tegen doen: met fecesanalyse komen de mechanismen in beeld en met interventies valt veel te bereiken.

Donderdag 17 februari 2022

Microbioom-interventie bij chronische aandoeningen

Karin Pijper, huisarts en gewezen voorzitter MBOG

Nu het microbioom individueel kan worden geanalyseerd en beïnvloed, is microbioomtherapie een nuttig instrument geworden in het bestrijden van chronische aandoeningen. In dit webinar gaan we in op het instrumentarium dat elke (aangesloten) arts ter beschikking staat: hoe ver komen we met leefstijlaanpassingen? Is daar ook microbioomtherapie bij nodig en zo ja in welke gevallen? Hoe verhoudt microbioomtherapie zich tot voedingsadvies?

Inschrijven