Microbioom en integrale gezondheidszorg

Webinar reeks

Inschrijven

Online sessies

Tijden: 19.30-21.00 uur


Wij raden u ten zeerste aan om de hele reeks te volgen ten behoeve van volledige informatievoorziening. 


De link naar de webinars ontvangt u per mail. 

Accreditatie

Deelaccreditatie voor de webinars is verleend door KNMG Cluster 1 (ABC1), de AVIG en de NVAA. Vanuit de KNMG dienen deelnemers aan webinars die voor de KNMG punten in aanmerking willen komen, na afloop van het betreffende webinar een korte toets te maken.

Tijdens deze reeks van vier webinars neemt u kennis van het microbioom en de samenstelling van het microbioom. De invloed van voeding op het microbioom wordt besproken. Er wordt uitleg gegeven over microbioomdiagnostiek en de beperkingen en mogelijkheden van faecesanalyse bij diagnosestelling. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan de wetenschappelijke onderbouwing van relaties tussen het microbioom en veel voorkomende aandoeningen.

U neemt kennis van de mogelijkheden van Ecological Momentary Assessment (EMA) bij single-subject longitudinaal onderzoek om de effecten van interventies in beeld te brengen. In het laatste webinar wordt aandacht besteed aan hoe beschikbare kennis op een verantwoorde wijze in de praktijk kan worden ontsloten en benut en wordt er inzicht gegeven in het belang van samenwerking bij microbioom interventies.

De webinars

Donderdag 27 mei

Wetenschappelijke inleiding in het microbioom

Prof. dr. Eric Claassen, immunoloog en hoogleraar ondernemerschap

De lezing van Prof. dr. Claassen biedt een overzicht van de snel groeiende wetenschappelijke kennis over het microbioom en het belang voor de mens en diens gezondheid. Er wordt verdiept op de punten waar tijdens het webinar de grootste kennisbehoefte is. 

Donderdag 3 juni 2021

Microbioom interventie als onderdeel van de behandeling

Drs. Karin Pijper, huisarts, orthomoleculair arts en co-founder microbiome center

In het besef dat het microbioom een nieuw werkveld is, waarvan de evidence over relevantie en beïnvloedingsmogelijkheden in hoog tempo groeit, staat in dit webinar de vraag centraal wat een arts er heden mee kan doen en wat niet. Daartoe worden alle hoofdonderdelen van evidence-based microbioom management kort besproken: de faecesanalyse als onderdeel van de anamnese, de interventiebepaling op basis van mondiale evidence, en effectmonitoring met behulp van de EMA methodiek. Daarna wordt aan de hand van casuïstiek besproken op welke punten momenteel de grootste toegevoegde waarde ligt: chronische klachten / aandoeningen.

Donderdag 10 juni 2021

Ecological Momentary Assessment (EMA) en single-subject studies bij microbioom- en leefstijlinterventies

Dr. Jan Houtveen, psycholoog, psychofysioloog en SOLK onderzoeker

Bij de behandeling van persisterende lichamelijke klachten (waaronder SOLK) treedt er vaak een verschuiving op van het belang van de focus op de uitlokkende factor (zoals een infectie) naar een focus op klachtinstandhoudende factoren (vaak leefstijl). Uit het psychologische werkveld is een single-subject longitudinale meetmethode ontwikkeld die gebruik maakt van de smartphone van de patiënt, genaamd Ecological Momentary Assessment (EMA), waarbij deze (leefstijl) factoren in kaart gebracht kunnen worden. EMA kan ook ingezet worden als methode om single subject behandeleffecten in kaart te brengen bij leefstijlinterventies, waaronder (gepersonaliseerde) voedingssupplementen zoals pre- of probiotica. Dit vormt een belangrijke verruiming van de mogelijkheden om de effecten van interventies op maat (precisie geneeskunde) in beeld te brengen.

Donderdag 17 juni 2021

Organisatie van en samenwerking bij microbioombehandelingen door ontsluiting en benutting van de mondiale evidence

Drs. Henk Duinkerken, voorzitter van de stichting Mijn Data Onze Gezondheid, CEO van het Microbiome Center en consortium partner van MyOwnResearch, een onderzoeksverband met o.a. het AMC, Univ. Utrecht, UvA, Maastricht University

Een arts die de beschikbare kennis en inzichten wil inzetten voor patiënten zonder jaren te hoeven wachten totdat de huidige kennis in protocollen is vastgelegd, staat voor de vraag hoe de kennis op verantwoorde wijze in de praktijk kan worden benut. Besproken wordt hoe samenwerking in het netwerk van aangesloten artsen kan leiden tot directe beschikbaarheid van de mondiale evidence en tevens tot een onderlinge benutting van eigen behandel-ervaringen. Daartoe wordt getoond en bediscussieerd hoe op dit moment meer dan 100 artsen samenwerken in een microbioom behandelnetwerk.

Inschrijven