Hormonen

Nascholing zaterdag 10 december 2022

Online sessie

Wij bieden deze losse nascholing uitsluitend aan via een livestream.

U kunt de nascholing 
thuis, of op elke andere gewenste plek, volgen. 


Na inschrijving en betaling ontvangt u nadere informatie en de link naar de livestream.

Accreditatie

KNMG Cluster 1: aangevraagd

AVIG: aangevraagd

NVAA: 2 uur AAC 842.21

Deze nascholing geeft inzicht in de rol van de HPT-as bij de ontwikkeling, de groei en de energiehuishouding gedurende het leven. Jodium en selenium zijn nodig voor de synthese van schildklierhormoon. De lezingen geven inzicht in welke voedingsadviezen er kunnen worden gegeven ter preventie van en als ondersteuning bij de behandeling van hormonale aandoeningen. 

Zeker bij hormonale stoornissen is het van belang om het totaal aan hormonen te bezien en de wisselwerking hiertussen te onderkennen. Dit kan vervolgens meegenomen worden in de diagnostiek en bij de behandeling.

Het Programma

10:00 - 10:15

Dagopening en introductie 

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

10:15 - 11:30

Overall beeld hormonale assen en HPA-as in het bijzonder

Trudy Vlot, kPNI-Arts, natuurarts, homeopathisch arts en arts voor leefstijlgeneeskunde

11:30 - 12:00

Pauze

12:00 - 13:00

Hypothalamus-Hypofyse-Schildklier (HPT)-as

Prof. dr. Frits Muskiet, hoogleraar pathofysiologie en klinisch chemische analyse