Oncologie en epigenetica

Nascholing zaterdag 15 april 2023

Online sessie

Wij bieden deze losse nascholing uitsluitend aan via een livestream.

U kunt de nascholing thuis, of op elke andere gewenste plek, volgen. 


Na inschrijving en betaling ontvangt u nadere informatie en de link naar de livestream. 

Accreditatie

KNMG Cluster 1: aangevraagd

AVIG: 2 IG/NG/AMN

NVAA: aangevraagd

Tijdens deze nascholing wordt ingegaan op welke bijdrage diverse factoren spelen bij de oncogenese, zoals leefstijl en de invloed van omgevingsfactoren, epigenetica en stress. Dit inclusief de theoretische basis met als voorbeeld de behandeling van een hematolo-oncologische patiënt. Wat zijn risicofactoren, wat zijn modificeerbare factoren en hoe kan dit ingezet worden naast de conventionele behandeling. Dit met informatie uit onderzoek van genetische vorm van kanker het Lynch syndroom. Hierbij worden de aanbevelingen van het WKOF betrokken. Op welke velden kan de patiënt betrokken worden voor eigen inbreng in een model van shared decision making waarbij door patiënt beïnvloedbare factoren worden belicht. Tijdens de workshop wordt aan de hand van casuïstiek thematiek behandeld ter voorbereiding van inzet in de dagelijkse praktijk.


Leerdoelen: Het inzicht hebben in de verschillende factoren die een rol spelen bij de oncogenese, en de opties voor behandeling, additionele interventies en supportive care. Het bespreken van bovengenoemde aan de hand van recente literatuur en het leren beoordelen van de relevantie voor de dagelijkse (hemato)oncologische zorg. Het inzicht hebben in de relevantie van anamnese en sociale context bij het stimuleren van eigen inbreng van de patiënt.

Het Programma

10:00 - 10:15

Dagopening en introductie 

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

10:15 - 11:15

Oncologie, epigenetica en interventie

Věra Novotný, Internist-hematoloog/ aandachtsveld supportive care in (hemato)oncology

Arts Integrative Medicine

11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Workshop: Interventie in context

Věra Novotný, Internist-hematoloog/ aandachtsveld supportive care in (hemato)oncology

Arts Integrative Medicine