Oncologie en epigenetica

Nascholing zaterdag 15 april 2023

Inschrijven voor deze nascholing

Online sessie

Wij bieden deze losse nascholing uitsluitend aan via een livestream.

U kunt de nascholing thuis, of op elke andere gewenste plek, volgen. 


Na inschrijving en betaling ontvangt u nadere informatie en de link naar de livestream. 

Accreditatie

KNMG Cluster 1: aangevraagd

AVIG: aangevraagd

NVAA: aangevraagd

Tijdens deze nascholing wordt inzicht gegeven in het hoe en waarom van kanker in het licht van evolutionaire geneeskunde. Het wordt algemeen aangenomen dat leefstijl- en omgevingsfactoren interageren met bepaalde gemuteerde genen en dat daardoor kanker ontstaat. Dit zou betekenen dat de genen die behoren tot de groep van oncogenen gemuteerd zouden zijn bij mensen die lijden aan kanker. Genen met groeibevorderende werking, anti-apoptose genen en telomerase producerende genen zijn echter aanwezig bij iedereen en dat betekent dus dat iedereen in principe gevoelig is voor de ontwikkeling van kanker. Tijdens deze nascholing krijgt de deelnemer inzicht in de mogelijke invloed van de omgeving op de ontwikkeling van kanker.

Het Programma

10:00 - 10:15

Dagopening en introductie 

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

10:15 - 11:15

Oncology - does lifestyle matter

Danielle Verbeek, internist-oncoloog

11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Ondersteunende behandelingen bij kanker

Danielle Verbeek, internist-oncoloog en Ines Von Rosenstiel, kinderarts en consulent IM Haga Den Haag en ziekenhuis Rijnstate Arnhem