Low grade inflammation en oxidatieve stress

Nascholing zaterdag 15 januari 2022

Inschrijven nascholing
Programma volgt spoedig
Inschrijven volledige Verdiepingsopleiding

Online sessie

Wij bieden deze losse nascholing uitsluitend aan via een livestream.

U kunt de nascholing 
thuis, of op elke andere gewenste plek, volgen. 


Na inschrijving en betaling ontvangt u nadere informatie en de link naar de livestream. 

Accreditatie

Accreditatie aangevraagd bij KNMG Cluster 1, AVIG en NVAA.

Toegekend:
AVIG: 2 punten NG/AMN

Tijdens deze nascholing krijgt de deelnemend arts inzicht in low grade inflammation en oxidatieve stress. Er zal toelichting gegeven worden op het verschil tussen beide processen waardoor duidelijk wordt dat er ook een wisselwerking bestaat. Low grade inflammation vergroot de kans dat stress overgaat in een chronische ziekte. De oorzaken van laaggradige ontstekingen en oxidatieve stress worden kort besproken evenals de kenmerken. Daarbij wordt er ingegaan op de oorsprong van de mitochondriën en uitleg gegeven over biochemie. Het belang van het meetbaar maken van de processen om ze te kunnen beoordelen is evident. Er zullen verschillende technieken worden besproken die de processen inzichtelijk kunnen maken. Het overwegen van de integraal geneeskundige benadering waarbij de mens als geheel wordt bekeken zal worden toegelicht.

Het Programma

10:00 - 10:15

Dagopening en introductie 

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde en Annemarie Semeijn, Integraal arts met een praktijk voor bewustwording en voormalig huisarts 

10:15 - 11:15

Oxidatieve stress en low grade inflammation - systemische ontsteking

Dr. Herman van Wietmarschen, onderzoeker integrative Health

11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Oxidatieve stress & Inflammatie – in de praktijk

Eljanne Wardenier, huisarts Integrative Medicine

Inschrijven nascholing