Bestuur

Voorzitter:  Jan Huisman 
Secretaris: Joost van Katwijk
Penningmeester: Manfred Markhorst
Coördinerend lid: Dr. Herman van Wietmarschen
Coördinerend lid: Frans Kusse
Coördinerend lid Dr. Věra Novotný
Coördinerend lid: Wico Mulder
Coördinerend lid: Annemieke van Oostveen
Coördinerend lid: Bram Tjaden

Jan Huisman is organisatieadviseur en lid van het bestuur van Iona. De Iona Stichting roept op tot verandering, stimuleert initiatieven van algemeen nut en laat zich hierbij inspireren door de antroposofie; een integrale benaderingswijze van mens en leefomgeving. Hiertoe werkt zij samen met maatschappelijke vernieuwers op het gebied van onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, landbouw en voeding. 

Joost van Katwijk is bedrijfskundige en consultant in het publieke domein en de gezondheidszorg.

Manfred Markhorst is econoom en heeft zijn sporen verdiend in de ICT, o.a. bij Digital Equipment Corporation en KPN. Momenteel is hij werkzaam als bestuurder in tal van stichtingen en verenigingen.

Dr. Herman van Wietmarschen is onderzoeker op het gebied van Integrative Health bij het Louis Bolk Instituut en bestuurslid van het Sino-Dutch centrum. Gepromoveerd op Chinese Medicine bij reumatoïde artritis.

Frans Kusse is arts voor integrale geneeskunde, bestuurslid van de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG), redactiecoördinator van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG) en coördinerend bestuurslid van de Homeopathie Stichting (HS).

Dr. Věra Novotný is voormalig opleider specialisatie hematologie binnen de interne geneeskunde bij het Radboudumc, is internist-hematoloog en heeft daarnaast een eigen praktijk voor integrale geneeskunde; voor leefstijlinterventie en coaching voor mensen met kanker en is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vrouwenpoli Boxmeer.

Wico Mulder is Jeugdarts Adolescenten, Arts M&G/MPH en adviseur NCJ.

Annemieke van Oostveen is specialist ouderengeneeskunde, kaderarts eerste lijn en antroposofisch arts

Dr. Bram Tjaden, huisarts, arts-opleider en mindfulnesstrainer.