Salutogenese en fysiologie

2 & 3 september 2022

Inschrijven voor het verdiepingsjaar

Accreditatie

AVIG: 5 IG 

NVAA: 2 uur AAC 804.21

KNMG Cluster 1: 4

Blok 2
Astrid Vester


Esther van de Wall


Marjan Meddens


Blok 1

Tijdens deze dag staat de basis-fysiologie van het zenuwstelsel en positieve gezondheid centraal. 

Hierin nemen we het ‘fight-flight en freeze' systeem en het parasympatische rustsysteem onder 

de loep. Hoe kom je weer in balans in deze drukke maatschappij? En hoe werkt dit 

(patho)fysiologisch? 

 
De deelnemers maken kennis met het begrip ‘salutogenese’ en er zal meer inzicht worden gegevn in de werking van de nervus vagus. Daarnaast maken de deelnemers kennis met de polyvagaal theorie van Porgess.  


Programma vrijdagavond

19:30 - 19:45

Introductie en programma

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

19:45 - 20:00

Kennismaking en opzet IOP

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

20:00 - 20:30

Pauze

20:30 - 21:15

Kennismaking en opzet IOP

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

21:15 - 21:30

Plenaire evaluatie en afsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

Programma zaterdag

08:00 - 09:00

Heal the healer - Verbinden en waarnemen

Dr. ir. Esther van de Wall, kinder- en jeugdpsychiater, mind body spirit practitioner (CBT, somatic experience practitioner, non dual therapy, meditatie, healing), neurobioloog

09:00 - 10:00

Ontbijt

10:00 - 10:15

Dagopening en introductie IM en LSM

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

10:15 - 11:30

Vagale dysfunctie in de praktijk

Marjan Meddens, huisarts IM, opleider en antroposofisch arts

11:30 - 12:00

Pauze

12:00 - 13:00

Workshop: Autonome zenuwstelsel in de spreekkamer

Marjan Meddens, huisarts IM, opleider en antroposofisch arts

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Neurofysiologie van spiritualiteit en mindfulness

Dr. ir. Esther van de Wall, kinder- en jeugdpsychiater, mind body spirit practitioner (CBT, somatic experience practitioner, non dual therapy, meditatie, healing), neurobioloog

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Workshop: Integratie van de dag in het hier en nu

Dr. ir. Esther van de Wall, kinder- en jeugdpsychiater, mind body spirit practitioner (CBT, somatic experience practitioner, non dual therapy, meditatie, healing), neurobioloog

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde