Salutogenese en fysiologie

2 & 3 september 2022

Accreditatie

Accreditatie voor het zaterdagprogramma vanaf 10:00u:


AVIG: 5 IG 

NVAA: 2 uur AAC 804.21

KNMG Cluster 1: 4

Astrid Vester


Esther van de Wall


Marjan Meddens


Blok 1

Tijdens dit blok staat de basis-fysiologie van het zenuwstelsel en positieve gezondheid centraal. Hierin nemen we het ‘fight-flight en freeze' systeem en het parasympatische rustsysteem onder de loep. Hoe kom je weer in balans in deze drukke maatschappij? En hoe werkt dit (patho)fysiologisch? De deelnemers maken kennis met het begrip ‘salutogenese’ en er zal meer inzicht worden gegeven in de werking van de nervus vagus. Daarnaast maken de deelnemers kennis met de polyvagaal theorie van Porgess.

Programma vrijdagavond

19:30 - 19:45

Introductie en programma

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde en Marjan Meddens, huisarts IM, antroposofisch arts, opsteller en coach

19:45 - 20:00

Kennismaking en start van het jaar

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde en Marjan Meddens, huisarts IM, antroposofisch arts, opsteller en coach

20:00 - 20:30

Pauze

20:30 - 21:15

Kennismaking en start van het jaar

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde en Marjan Meddens, huisarts IM, antroposofisch arts, opsteller en coach

21:15 - 21:30

Plenaire evaluatie en afsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde en Marjan Meddens, huisarts IM, antroposofisch arts, opsteller en coach

Programma zaterdag

08:00 - 09:00

Heal the healer - Verbinden en waarnemen

Dr. ir. Esther van de Wall, kinder- en jeugdpsychiater, mind body spirit practitioner (CBT, somatic experience practitioner, non dual therapy, meditatie, healing), neurobioloog

09:00 - 10:00

Ontbijt

10:00 - 10:15

Dagopening en introductie IM en LSM

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde en Marjan Meddens, huisarts IM, opleider en antroposofisch arts 

10:15 - 11:30

Neurofysiologie van mindfulness en spiritualiteit, en toepassing in de praktijk

Dr. ir. Esther van de Wall, kinder- en jeugdpsychiater, mind body spirit practitioner (CBT, somatic experience practitioner, non dual therapy, meditatie, healing), neurobioloog

11:30 - 12:00

Pauze

12:00 - 13:00

Neurofysiologie van mindfulness en spiritualiteit, en toepassing in de praktijk

Dr. ir. Esther van de Wall, kinder- en jeugdpsychiater, mind body spirit practitioner (CBT, somatic experience practitioner, non dual therapy, meditatie, healing), neurobioloog

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Workshop: Het polyvagale model, begrijpen, ervaren en toepassen 

Marjan Meddens, huisarts IM, antroposofisch arts, opsteller en coach

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Workshop: Het polyvagale model, begrijpen, ervaren en toepassen 

Marjan Meddens, huisarts IM, antroposofisch arts, opsteller en coach

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde en Marjan Meddens, huisarts IM, antroposofisch arts, opsteller en coach