Metabool syndroom

11 & 12 november 2022

Accreditatie

Accreditatie voor het zaterdagprogramma vanaf 10:00u:


AVIG: 5I G/ AMN 

NVAA: 2 uur AAC 809.21

Blok 3

Tijdens dit blok neemt de deelnemer kennis van de invloed van leefstijlfactoren zoals 
stress, voeding, beweging en het ademhalings- en slaapritme op het ontstaan van chronischeziekten. Aandoeningen die worden gerekend tot het metabool syndroom zullen hierbij het 
uitgangspunt vormen. Door gezondheid als een dynamisch concept te beschouwen kunnen eventuele (leefstijl)interventies hier op afgestemd worden.  De deelnemer leert op 
coachende wijze de patiënt te begeleiden naar een gezonde leefstijl en is op de hoogte van 
het belang van een gezond en plantaardig voedingspatroon. Er zal tevens aandacht zijn voor de psychologisce aspecten die een rol spelen bij leefstijlverandering.     

Programma vrijdagavond

19:30 - 19:45

Introductie en programma

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

19:45 - 20:30

Introductie coaching

Giliam Kuijpers, oprichtster en directeur van MedGezel, voorheen kinderarts en directeur Beleid van artsenfederatie KNMG

20:30 - 20:45

Pauze

20:45 - 21:15

Introductie coaching

Giliam Kuijpers, oprichtster en directeur van MedGezel, voorheen kinderarts en directeur Beleid van artsenfederatie KNMG

21:15 - 21:30

Plenaire evaluatie en afsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

Programma zaterdag

08:00 - 09:00

Heal the healer - Metabool syndroom en 'connective tissue': alles is met alles verbonden

Anja Karg

09:00 - 10:00

Ontbijt

10:00 - 10:15

Dagopening en introductie 

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

10:15 - 11:15

Metabool syndroom – De fysiologie van het doorbreken van de neerwaartse spiraal 

Prof. dr. Renger Witkamp, hoogleraar voeding en farmacologie

11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Metabool syndroom – De fysiologie van het doorbreken van de neerwaartse spiraal 

Prof. dr. Renger Witkamp, hoogleraar voeding en farmacologie

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

WS: Werkingsmechanismen en voeding en suppletie bij Metabool Syndroom

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde en Susanna van de Waerdt, huisarts, IM arts en leefstijlarts volgens de KPNI

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

WS: Werkingsmechanismen en voeding en suppletie bij Metabool Syndroom

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde en Susanna van de Waerdt, huisarts, IM arts en leefstijlarts volgens de KPNI

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde