Low grade inflammation en oxidatieve stress

13 & 14 januari 2023

Inschrijven voor het verdiepingsjaar

Accreditatie

Lezingen zaterdagochtend - Accreditatie aangevraagd bij KNMG Cluster 1AVIG en NVAA.

Blok 4
Blok 6

Blok 5

Tijdens deze nascholing krijgt de deelnemend arts inzicht in low grade inflammation en oxidatieve stress. Er zal toelichting gegeven worden op het verschil tussen beide processen waardoor duidelijk wordt dat er ook een wisselwerking bestaat. Low grade inflammation vergroot de kans dat stress overgaat in een chronische ziekte. De oorzaken van laaggradige ontstekingen en oxidatieve stress worden kort besproken evenals de kenmerken. Daarbij wordt er ingegaan op de oorsprong van de mitochondriën en uitleg gegeven over biochemie. Het belang van het meetbaar maken van de processen om ze te kunnen beoordelen is evident. Er zullen verschillende technieken worden besproken die de processen inzichtelijk kunnen maken. Het overwegen van de integraal geneeskundige benadering waarbij de mens als geheel wordt bekeken zal worden toegelicht.

Programma vrijdagavond

19:30 - 19:45

Introductie en programma

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

19:45 - 20:30

Muzikale innerlijke reis voor heling

Yvonne Vruggink

20:30 - 20:45

Pauze

20:45 - 21:15

Muzikale innerlijke reis voor heling

Yvonne Vruggink

21:15 - 21:30

Plenaire evaluatie en afsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

Programma zaterdag (voorlopig)

08:00 - 09:00

Heal the healer  - Fasciatherapie

Rianne Toenhake, jeugdarts te GGD Twente en fasciatherapeute

09:00 - 10:00

Ontbijt

10:00 - 10:15

Dagopening en introductie

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

10:15 - 11:15

Oxidatieve stress en low grade inflammation - systemische ontsteking

11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Oxidatieve stress & Inflammatie – in de praktijk

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Workshop: low grade inflammation en oxidatieve stress

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Workshop: low grade inflammation en oxidatieve stress

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde