Oncologie en epigenetica

14 & 15 april 2023

Inschrijven voor het verdiepingsjaar

Accreditatie

AVIG: aangevraagd

NVAA: aangevraagd

KNMG: aangevraagd

Blok 7
Blok 9

Blok 8

Tijdens deze lesdagen wordt inzicht gegeven in het hoe en waarom van kanker in het licht van evolutionaire geneeskunde. Het wordt algemeen aangenomen dat leefstijl- en omgevingsfactoren interageren met bepaalde gemuteerde genen en dat daardoor kanker ontstaat. Dit zou betekenen dat de genen die behoren tot de groep van oncogenen gemuteerd zouden zijn bij mensen die lijden aan kanker. Genen met groeibevorderende werking, anti-apoptose genen en telomerase producerende genen zijn echter aanwezig bij iedereen en dat betekent dus dat iedereen in principe gevoelig is voor de ontwikkeling van kanker. Tijdens deze lesdagen krijgt de deelnemer inzicht in de mogelijke invloed van de omgeving op de ontwikkeling van kanker. 

Programma vrijdagavond

19:30 - 19:45

Introductie en programma

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

19:45 - 20:30

Energetische Geneeskunde en FEMSO-technieken

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

20:30 - 20:45

Pauze

20:45 - 21:15

Energetische Geneeskunde en FEMSO-technieken

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

21:15 - 21:30

Plenaire evaluatie en afsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

Programma zaterdag

08:00 - 09:00

Heal the healer - Rebalancing

Anja Karg

09:00 - 10:00

Ontbijt

10:00 - 10:15

Dagopening en introductie 

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

10:15 - 11:15

Oncology 


11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Workshop: ondersteunende behandelingen bij kanker


12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Workshop: de rol van genetica en epigenetica bij kanker

Eva Noorda

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Workshop: de rol van genetica en epigenetica bij kanker

Eva Noorda

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde