Oncologie en epigenetica

14 & 15 april 2023

Accreditatie

Accreditatie voor het zaterdagprogramma vanaf 10:00u:


AVIG: 4 IG/NG/AMN

NVAA: aangevraagd

KNMG: aangevraagd

Blok 8

Tijdens deze nascholing wordt ingegaan op welke bijdrage diverse factoren spelen bij de oncogenese, zoals leefstijl en de invloed van omgevingsfactoren, epigenetica en stress. Dit inclusief de theoretische basis met als voorbeeld de behandeling van een hematolo-oncologische patiënt. Wat zijn risicofactoren, wat zijn modificeerbare factoren en hoe kan dit ingezet worden naast de conventionele behandeling. Dit met informatie uit onderzoek van genetische vorm van kanker het Lynch syndroom. Hierbij worden de aanbevelingen van het WKOF betrokken. Op welke velden kan de patiënt betrokken worden voor eigen inbreng in een model van shared decision making waarbij door patiënt beïnvloedbare factoren worden belicht. Tijdens de workshop wordt aan de hand van casuïstiek thematiek behandeld ter voorbereiding van inzet in de dagelijkse praktijk.


Leerdoelen: Het inzicht hebben in de verschillende factoren die een rol spelen bij de oncogenese, en de opties voor behandeling, additionele interventies en supportive care. Het bespreken van bovengenoemde aan de hand van recente literatuur en het leren beoordelen van de relevantie voor de dagelijkse (hemato)oncologische zorg. Het inzicht hebben in de relevantie van anamnese en sociale context bij het stimuleren van eigen inbreng van de patiënt.

Programma vrijdagavond

19:30 - 19:45

Introductie en programma

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

19:45 - 20:30

Energetische Geneeskunde en FEMSO-technieken

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

20:30 - 20:45

Pauze

20:45 - 21:15

Energetische Geneeskunde en FEMSO-technieken

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

21:15 - 21:30

Plenaire evaluatie en afsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

Programma zaterdag

08:00 - 09:00

Heal the healer - Rebalancing

Anja Karg

09:00 - 10:00

Ontbijt

10:00 - 10:15

Dagopening en introductie 

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde en Marjan Meddens, huisarts IM, antroposofisch arts, opsteller en coach 

10:15 - 11:15

Oncologie, epigenetica en interventie

Věra Novotný, Internist-hematoloog/ aandachtsveld supportive care in (hemato)oncology

Arts Integrative Medicine
11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Workshop: Interventie in context

Věra Novotný, nternist-hematoloog/ aandachtsveld supportive care in (hemato)oncology

Arts Integrative Medicine
12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Leefstijl in de oncologie: hoe doe je dat? 

Eva Noorda, Chirurg oncoloog, Arts Integrative Medicine

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Workshop:Leefstijl in de oncologie: hoe doe je dat? 

Eva Noorda, Chirurg oncoloog, Arts Integrative Medicine

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde en Marjan Meddens, huisarts IM, antroposofisch arts, opsteller en coach