Alumnidag

18 juni 2022

De eerste Alumnidag van de AIM staat gepland voor 18 juni a.s.


Op het programma staan twee inspirerende sprekers en twee workshops die aansluiten op het onderwerp van deze sprekers.

Michael Milo

Michael is verbinder en mede-vormgever aan De Nieuwe GGZ. Met een vracht aan kennis en ervaring geeft hij vanuit proeftuinen en innovatieve concepten daadwerkelijk vorm aan verandering in deze sector.


Psychisch lijden is zeer prevalent in onze maatschappij. De nood is hoog en het aanbod ontoereikend. Alleen al de lange wachtlijsten getuigen daarvan. 
De financieringsregels voor zorg verkleinen de kans dat een cliënt hulp krijgt die voor die persoon optimaal is. Daarom is Michael Milo, onder andere samen met Jim van Os (Hoogleraar Psychiatrie) en Philippe Delespaul (Hoogleraar Innovatie in de ggz) gestart met de opzet van GEM, het Ecosysteem Mentale Gezondheid.

De GEM hypothese is dat de zorg niet verbetert door de match van de vraag met het bestaande ggz aanbod te optimaliseren (selectie of aanbodgericht), maar door in gezamenlijkheid een antwoord te formuleren op de vraag van de cliënt. Dat antwoord moet gevonden worden in een veel ruimer palet van mogelijke interventies dan momenteel geboden wordt, denk aan ervaringsdeskundige-, publieke-, online-  en groepsbenaderingen - naast sociale en sociaalondernemingsgerichte interventies.

GEM experimenteert en leert sinds januari 2022 in Doetinchem en Deventer. 

Michael geeft een toelichting op de aanpak van GEM en de stand van zaken in Doetinchem en Deventer. We gaan samen met hem op zoek naar de raakvlakken met de integrale geneeskunde en bijdrage die we vanuit de integrale geneeskunde kunnen leveren.

Giliam Kuijpers

Giliam ontwikkelde het MedGezel concept, dat de dokters van de toekomst opleidt tot medisch coach. Deze sociale innovatie heeft maar één doel: een gelukkige dokter en een gelukkige patiënt met elkaar in verbinding brengen.


Giliam Kuijpers: “Je creëert je eigen werkelijkheid, als je wordt wie je bent”. 

Na een jarenlange carrière als kinderarts met uitstapjes als medisch manager kwaliteit en directeur Beleid KNMG ging Giliam haar hart volgen. Zij werd zelf (hart)patiënt en leerde dat een authentieke verbinding met jezelf de relatie met de wereld fundamenteel verandert. Door vanuit een ander bewustzijn in het leven te gaan staan en te worden wie je essentie bent ontstaat flow. 

Vanuit haar doorleefde ervaringen ontwikkelde zij het MedGezel concept, dat inmiddels meerdere prijzen en nominaties heeft gekregen. 

MedGezel leidt de dokters van de toekomst op tot medisch coach. Deze sociale innovatie heeft maar één doel: een gelukkige dokter en een gelukkige patiënt met elkaar in verbinding brengen. 

We zullen kennismaken met het HART van MedGezel: de 4 krachten van Persoonlijk Meesterschap. De vorm is interactief, onconventioneel, persoonlijk, maar bovenal hartverwarmend. 
Waar

Metaal Kathedraal

Rijksstraatweg 20
3545 NA Utrecht


Wanneer

Datum: 18 juni 2022

Tijd: 13:00u tot 17:00uHet programma

13:00 - 13:15 uur

Ontvangst

13:15 - 13:30 uur

Welkomswoord Michiel Steffelaar

13:30 - 14:45 uur

Lezing Michael Milo met interactie

14:45 - 15:15 uur

Theepauze

15:15 - 16:30 uur

Lezing Giliam Kuijpers met interactie

16:30 - 17:00 uur

Netwerken en napraten met hapje en drankje

17:00  uur

Afsluiting door Michiel Steffelaar

Inschrijven