Academy for Integrative Medicine

Wat is Integrative Medicine

Wat is Integrative Medicine?

Integrative medicine and health reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic and lifestyle approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing.

De AIM vertaalt dit als volgt*: ‘Integrale geneeskunde (1) stelt de gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverlener centraal, (2) kijkt naar de gehele mens, (3) maakt op basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik van alle geschikte therapeutische en leefstijlbenaderingen, zorgprofessionals en disciplines, om zo (4) tot optimale gezondheid en optimaal herstel te komen.’


*Geïnspireerd door dr. Rogier Hoenders: Hoenders HJR. Integrative Psychiatry; Conceptual foundation, implementation and effectiveness. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen; 2014. p. 212.

Op 8 januari 2015 is een nieuwe stichting opgericht, de Academy for Integrative Medicine (AIM), dat ten doel heeft het vormen en in stand houden van een instituut voor opleiding, nascholing en onderzoek op het gebied van Integrative Medicine (IM) / Integrale Geneeskunde (IG).

Effectiviteit en veiligheid
Maatschappelijke relevantie
Duurzame geneeskunde
Effectiviteit en veiligheid

Effectiviteit en veiligheid

Het Amerikaanse ‘Academic Consortium for Integrative Medicine & Health’ heeft een 'ethisch raamwerk' ontwikkeld om therapieën al dan niet toe te laten. De twee belangrijkste criteria voor toelating zijn effectiviteit en veiligheid. Als een therapie bewezen werkzaam en veilig is, kan deze worden aanbevolen. Als een therapie niet bewezen werkzaam is maar wel veilig kan deze worden toegelaten als daar een wens voor is. Een therapie die bewezen werkzaam is maar niet veilig (bijvoorbeeld chemotherapie), kan toegepast worden indien nodig maar wel onder goede controle. Een therapie waarvan de werkzaamheid niet is aangetoond en die niet veilig is, wordt afgeraden.

Maatschappelijke relevantie

Maatschappelijke relevantie

De Nederlandse bevolking heeft in toenemende mate behoefte aan integrale gezondheidszorg. Ongeveer de helft van de chronisch zieken maakt al gebruik van integrale geneeskunde, een combinatie van reguliere en (nog) niet reguliere geneeskunde en meer dan 90% van hen wil dat hun (huis)arts kennis heeft van integrale geneeskunde en hun kan adviseren over verschillende behandelmogelijkheden. 

Duurzame geneeskunde

Duurzame geneeskunde

Met het motto 'stimuleren van gezondheid zover het kan, bestrijden van ziekte als het nodig is' is Integrative Medicine (of integrale geneeskunde) een duurzame vorm van geneeskunde. De nadruk ligt op preventie. Dit sluit naadloos aan bij het in februari 2014 gestarte Nationaal Preventie Programma van VWS onder de titel Alles is gezondheid. Het blijkt namelijk dat 50-80% van alle ziektelast met primaire preventie is te voorkomen.

Academisch niveau

Het onderwijs van de AIM richt zich primair op artsen op (post)academisch niveau. 


De AIM onderhoudt nauwe relaties met onderwijsgroepen en hoogleraren van diverse universiteiten die het onderwijs.

Onderwijs

Het onderwijsaanbod van de AIM bestaat uit de 2-jarige opleiding IM en Leefstijlgeneeskunde en nascholingen in Integrative Medicine. Daarnaast biedt de AIM verdiepende en gespecialiseerde opleidingen en nascholingen aan in vakgebieden die behoren tot de Integrative Medicine, zoals Integrale Psychiatrie, Integrale huisartsgeneeskunde en Natuurgeneeskunde.


De AIM biedt verschillende vormen van onderwijs aan, bijvoorbeeld jaarprogramma’s, webinars, masterclasses, congressen en een summerschool. Veel van de opleidingen kunnen zowel fysiek als digitaal gevolgd worden.

Nascholing

De AIM organiseert nascholingen, masterclasses en introductiedagen voor artsen. 


Ze kunnen kennis maken met de beginselen van Integrative Medicine, zich verdiepen in specifieke thema’s of updates krijgen over de laatste stand van zaken van reguliere en integrale behandelmethoden voor veel voorkomende ziektebeelden.