Academy for Integrative Medicine

Organisatie

Bestuur

Het bestuur is statutair eindverantwoordelijke voor de AIM en is divers samengesteld uit medisch specialisten en bestuurders met een bedrijfseconomische achtergrond.

Bestuursleden

Adviesraad

Het academisch niveau van het curriculum wordt gewaarborgd door de adviesraad. De adviesraad is samengesteld uit hoogleraren en wetenschappers van naam die de AIM inhoudelijk, gevraagd en ongevraagd, van advies voorzien.

Leden adviesraad

Onderwijscoördinatoren

Binnen de AIM zijn onderwijscoördinatoren verantwoordelijk voor de invulling van het onderwijs. De onderwijscoördinatoren zorgen voor de inhoudelijke voorbereiding en coördinatie van de opleidingen en de contacten met de docenten en studenten. Ze werken samen met uiteenlopende disciplines binnen het reguliere en complementaire veld.

Docenten

Aan de AIM zijn docenten verbonden vanuit verschillende disciplines en vakgebieden die gerelateerd zijn aan de Integrative Medicine.

Office managers

De AIM organisatie wordt ondersteund door haar Office Managers. Wanneer u contact met ons opneemt zullen zij u van dienst zijn en zo nodig in contact brengen met de juiste persoon van de organisatie. 

Odilia van der Kleij

Event management en finance control

Margriet Schouten

Office management basisopleiding

Joy van Bilderbeek

Office management verdiepingsopleiding

Maaike Koopmans

Office management verdiepingsopleiding