Academy for Integrative Medicine

Organisatie

Bestuur

Het bestuur is statutair eindverantwoordelijke voor de AIM en is divers samengesteld uit medisch specialisten en bestuurders met een bedrijfseconomische achtergrond.

Adviesraad

Het academisch niveau van het curriculum wordt gewaarborgd door de adviesraad. De adviesraad is samengesteld uit hoogleraren en wetenschappers van naam die de AIM inhoudelijk, gevraagd en ongevraagd, van advies voorzien.

Onderwijscoördinatoren

Binnen de AIM zijn onderwijscoördinatoren verantwoordelijk voor de invulling van het onderwijs. De onderwijscoördinatoren zorgen voor de inhoudelijke voorbereiding en coördinatie van de opleidingen en de contacten met de docenten en studenten. Ze werken samen met uiteenlopende disciplines binnen het reguliere en complementaire veld.

Docenten

Aan de AIM zijn docenten verbonden vanuit verschillende disciplines en vakgebieden die gerelateerd zijn aan de Integrative Medicine.