Academy for Integrative Medicine

Raad van Advies

Dr. Erik Baars, arts(n.p.)-epidemioloog. Lector Antroposofische Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden. Senior-onderzoeker Gezondheidszorg, Louis Bolk Instituut.

Drs. Martine Busch MA, directeur Van Praag Instituut.

Dr. Marianne J.E. van der Heijden, onderzoeker bij de afdelingen Inwendige Geneeskunde en Kinderchirurgie van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Medisch antropoloog en gepromoveerd op de effectiviteit van muziek interventies bij pijn en angst.

Dr. Rogier Hoenders, psychiater, senior onderzoeker en deelopleider volwassen psychiatrie van Lentis. Tevens is hij oprichter en manager behandelzaken van het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis.

Prof. dr. Leonard Hofstra, hoogleraar cardiologie aan VU University Medical Centre Amsterdam.

Drs. Philip J. Idenburg MBA, Managing Partner BeBright & Initiator Diagnose healthcare transformation program en auteur van o.a. Diagnose 2025.

Prof. Connie Jimenez, hoogleraar Medische Oncologie, Amsterdam UMC. Hoofd translationeel onderzoekslaboratorium dat met innovatieve massaspectrometrie systeembiologische inzichten genereert in kanker, dementie en cardiovasculaire ziekten.

Prof. dr. Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek en bijzonder hoogleraar zingeving en ethiek in de palliatieve zorg.

Dr. Eva Noorda, oncologisch chirurg in Isala Zwolle. Naast de borstkankerzorg, zet zij zich in voor integratieve zorg in het ziekenhuis en het landelijk opleiden en informeren van zorgprofessionals op het gebied van leefstijl en evidence based complementaire zorg. Zij denkt graag mee over de zorg van de toekomst en de rol van de AIM hierin.

Prof. dr. Jim van Os, hoogleraar Psychiatrie en voorzitter van de Divisie Hersenen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Prof. dr. Hanno Pijl, internist-endocrinoloog en hoogleraar Diabetologie in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Prof. dr. Dirkjan van Schaardenburg, hoogleraar Reumatologie, in het bijzonder vroege diagnostiek en behandeling van reumatische ziekten, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Prof. dr. Sarah Durston, hoogleraar Ontwikkelingsstoornissen in de hersenen van het UMC Utrecht