Academy for Integrative Medicine

Klachtenprocedure

1. Doel

Eenduidig aannemen, beoordelen en afhandelen van klachten.

3. Klachten

De klachten kunnen betrekking hebben op alle zaken die de Academy for Integrative Medicine betreffen, waaronder:

  • de inschrijving, eventuele annulering en financiële afhandeling
  • de nascholing (inhoud, accommodatie, catering)

5. Registratie van klachten

Een klachtmelding kan per e-mail worden gedaan bij het secretariaat. Het secretariaat coördineert het zorgvuldig afhandelen van de klachtmelding. Voor de communicatie over, en overdracht van, gegevens met betrekking tot de klachtmelding wordt gebruik gemaakt van e-mail. Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

7. Afhandeling van klachten

Een klachtmelding kan per e-mail worden gedaan bij het secretariaat. Het secretariaat coördineert het zorgvuldig afhandelen van de klachtmelding. Op de klacht wordt binnen vier weken gereageerd. 

Voor de communicatie over, en overdracht van, gegevens met betrekking tot de klachtmelding wordt gebruik gemaakt van e-mail. Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

2. Betrokkenen

Deze procedure is van toepassing op medewerkers van het secretariaat en de klager.
De algemeen secretaris houdt toezicht.

4. Aanname en afhandeling

Een klachtmelding kan per e-mail worden gedaan bij het secretariaat. Het secretariaat coördineert het zorgvuldig afhandelen van de klachtmelding. Voor de communicatie over, en overdracht van, gegevens met betrekking tot de klachtmelding wordt gebruik gemaakt van e-mail. Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

6. Beoordelen van klachten

Een klacht over de inschrijving, eventuele annulering en financiële afhandeling wordt, indien nodig, voorgelegd aan de penningmeester. In de meeste gevallen voorzien de algemene voorwaarden in de wijze van afhandeling.
Een klacht over de inhoud van de cursus wordt voorgelegd aan de coördinator van de betreffende nascholing of opleiding.
Een klacht over de accommodatie en/of catering wordt genoteerd en meegenomen bij de afspraken over de volgende activiteit aldaar.

8. Beroepsprocedure

Tegen de uitspraak van de klacht kan beroep worden aangetekend bij het bestuur van de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde, AVIG. Het oordeel van het bestuur van de AVIG is bindend, eventuele consequenties worden daarna door de Academy for Integrative Medicine binnen vier weken afgehandeld.