Academy for Integrative Medicine

Het bestuur

Voorzitter

Frans Kusse

Frans Kusse - is arts voor integrale geneeskunde, bestuurslid van de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG), redactiecoördinator van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG) en coördinerend bestuurslid van de Homeopathie Stichting (HS)

Vice Voorzitter

Monique Tjon-A-Tsien

Drs. Monique Tjon-A-Tsien - Huisarts Integrale Leefstijlgeneeskunde, gespecialiseerd in adem- en hydrotherapie, Kaderhuisarts hart-en vaatziekten.

Vice Voorzitter

Dr. Herman van Wietmarschen

Herman van Wietmarschen werkt als senior onderzoeker integrale gezondheid bij het Louis Bolk 

Instituut. Zijn missie is het verbinden van reguliere en complementaire zorg door het doen van 
onderzoek en het geven van onderwijs. Hij werkt samen met zorg organisaties en -professionals aan 
implementatie van complementaire zorg, het ontwikkelen van keuzehulpen, het uitvoeren van 
praktijk onderzoek, en het onderzoeken van werkingsmechanismen. Een belangrijke onderzoeksvraag 
is hoe de kracht van de verschillende gezondheidssystemen zoals homeopathie, antroposofie, 
Chinese geneeskunde, natuurgeneeskunde, energetische geneeskunde het meest effectief in ons 
zorgsysteem geïntegreerd kan worden. Het doel is te komen tot een duurzame, betaalbare, 
persoonsgerichte, integrale gezondheidszorg die bij kan dragen aan vrijheid, contact en persoonlijke 
ontwikkeling. 

Penningmeester

Gerard Wiringa

Gerard Wiringa - Arts voor integrale geneeskunde en leefstijl geneeskunde