Congres op 2 juni 2023

Gezondheid en Mensbeeld

Zelfherstel, bewustzijn en mensbeeld

Op locatie

Dit congres vindt plaats bij:

Hotel Veenendaal (Van der Valk)
Bastion 73
3905 NJ  Veenendaal

Prijs

Tijdelijk met vroegboekkorting € 220,- 

tot 1 maart 2023


Daarna € 250,-

Accreditatie

KNMG ABC 1:  aangevraagd

AbSg:  aangevraagd

NVAA:  aangevraagd

AVIG:  aangevraagd"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Antoine de Saint-Exupéry


In navolging van ons congres in april 2021 over de waarde van het zelfhelend vermogen in de gezondheidszorg organiseren wij dit jaar een vervolg hierop. Vorig jaar werden vanuit verschillende invalshoeken de wetenschappelijke achtergronden van het zelfhelend vermogen belicht door inhoudsdeskundigen.


Uit de lezingen van de diverse hoogleraren bleek dat het zelfhelend vermogen essentieel is bij alles wat we in de gezondheidszorg doen, eigenlijk centraal hoort te staan in het geneeskundig denken, dat we niets kunnen zonder en dat er vele mogelijkheden bestaan om dit vermogen te ondersteunen. Prof. Jan van der Greef gaf een inspirerende inleiding over dit onderwerp aan de hand van prachtige beelden uit de natuur. Zie hier het interview met hem. Prof. dr. Andrea Evers toonde aan dat een groot deel van onze successen te danken is aan het zogenaamde placebo-effect. Prof. dr. Hans Jeekel liet zien hoe muziek dit kan versterken en prof. dr. Pierre Capel legde de nadruk op de invloed van emoties op het immuunsysteem en herstelprocessen.

Prof. dr. Sarah Durston gaf een inleiding in haar visie op bewustzijn, net zoals het zelfhelend vermogen een begrip dat niet tastbaar is en niet meetbaar is in maat en getal maar zeer reëel en essentieelEen verslag van haar lezing kunt u hier lezen.


Het congres dit jaar zal ingaan op het samenspel van lichaam, geest, emoties en gedrag vanuit het theoretisch kader en de praktische toepassing.   


Steeds meer is er besef gegroeid van het verband tussen onze geest, emoties, levensstijl en gezondheid. Het begrip van de interactie tussen lichaam en geest neemt toe. De hoge klinische relevantie wordt ook ondersteund en bevestigd door wetenschappelijk bewijs. Toenemend bewijs uit neurowetenschappelijk en psychologisch onderzoek suggereert een functioneel verband tussen zogenaamd interoceptief bewustzijn en zelfregulerend gedrag.Het programma

08:30 - 09:00 uur

Inloop

09:00 - 09:10 uur

Inleiding dagvoorzitter

drs. Gio Meijer


09:10 - 09:40 uur

Wat is de visie van de Nederlandse zorgautoriteit op gezondheid?

dr. Marian Kaljouw


09:40 - 10:30 uur

Bewustzijn op gezondheid

prof. dr. Sarah Durston


De spreker gaat in op de relatie tussen bewustzijn en onze gezondheid. De manier waarop wij onze werkelijkheid begrijpen is aan het veranderen. Het wordt in toenemende mate duidelijk dat wij participanten zijn in onze werkelijkheid, deelnemers die ook van invloed zijn op het grotere geheel. Andersom is het grotere geheel ook van invloed op ons, en bepaalt deze mede onze keuzes, acties en beleving. In deze lezing zal zij deze stellingname illustreren met voorbeelden uit de geneeskunde, met een focus op psychiatrie.

De afgelopen jaren heeft zij hier veel onderzoek naar gedaan, onder andere in het Institute of Advanced Studies aan de universiteit van Amsterdam samen met wetenschappers vanuit andere vakgebieden.

10:30 - 11:00 uur

Pauze

11:00 - 11:45 uur

Biofield Science and Integrative Medicine - online lezing

dr. Garret Yount


De spreker is een ervaren onderzoeker naar bewustzijn en verbonden aan het Institute of Noetic Science (IONS), opgericht door Apollo-astronaut Edgar Mitchell. Lees hier meer over hem. In zijn lezing zal Garret Yount de resultaten tonen van zijn onderzoeken, waaruit de relatie blijkt tussen bewustzijn, informatie en energie en hoe het bewustzijn voorts invloed kan hebben op onze gezondheid. In dit interview vertelt Garret Yount over zijn achtergrond en hoe hij tot dit soort onderzoek is gekomen.

11:45 - 12:30 uur

'Bewuste' chirurgie: op het snijvlak van lichaam en geest

dr. Lidewij Hoorntje & dr. Eva Noorda


Bewustzijn speelt op verschillende manieren een rol in het arts-patiënt contact. We kunnen in z’n algemeenheid stellen dat hoe groter de rol van bewustzijn in het leven van de chirurg is, hoe alerter hij/zij op het belang ervan zal zijn in het contact met en de behandeling van zijn/haar patiënten. Bewustwording aan de kant van de patiënt gaat ook over eigenaarschap van gezondheid: wat kan de patiënt zelf doen om het zelfhelend vermogen van het lichaam zo goed mogelijk te ondersteunen? 

Chirurgie, en in het bijzonder de reconstructieve chirurgie, beoogt de mens weer ‘heler’ te maken, te herstellen wat ontbrak of verloren ging. Dit omvat niet alleen de fysiek zichtbare uitkomst, maar ook de interpretatie door de geest ervan. Bewustzijn hiervoor verbeterd de zorg, voor patiënt èn het behandelend team.

12:30 - 13:45 uur

Lunch

13:45 - 14:15 uur

Verrassing: De wereld van waarneming en waarheid

14:15- 15:35 uur

Gezondheidsvisies op lichaam en geest

De ontwikkeling van de moderne Westerse geneeskunde

Vision of Traditional Indian Medicine on consciousness - via Zoom vanuit India

Vision of Traditional Chinese Medicine on consciousness

Een visie vanuit de antroposofie op bewustzijn

15:35 - 16:00 uur

Pauze

16:00 - 16:15 uur

Interactieve dialoog met dr. Garret Yount - via Zoom vanuit de VS

16:15 - 16:50 uur

Live dialoogsessie met sprekers en deelnemers

16:50 - 17:00 uur

Samenvatting van de dag en afsluiting door de dagvoorzitter

drs. Sabine Uitslag

Tot 18:30 uur  napraten met hapje en (alcoholvrij) drankje