Congres op 29 september 2022

Gezondheid en de rol van bewustzijn

Van theoretisch model naar praktische toepassing

Inschrijven voor het congres
Download programma

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de KNMG Cluster 1 (ABC1), de AVIG en de NVAA.

In navolging van ons congres in april 2021 over de waarde van het zelfhelend vermogen in de gezondheidszorg organiseren wij dit jaar een vervolg hierop. Vorig jaar werden vanuit verschillende invalshoeken de wetenschappelijke achtergronden van het zelfhelend vermogen belicht door inhoudsdeskundigen.


Steeds meer is er besef gegroeid van het verband tussen onze geest, emoties, levensstijl en gezondheid. Het begrip van de interactie tussen lichaam en geest neemt toe. De hoge klinische relevantie wordt ook ondersteund en bevestigd door wetenschappelijk bewijs. Toenemend bewijs uit neurowetenschappelijk en psychologisch onderzoek suggereert een functioneel verband tussen zogenaamd interoceptief bewustzijn en zelfregulerend gedrag.

Het congres dit jaar zal ingaan op het samenspel van lichaam, geest, emoties en gedrag vanuit het theoretisch kader en de praktische toepassing.
               

Het (voorlopige) programma

08:30 - 09:00 uur

Inloop

09:00 - 09:10 uur

Inleiding dagvoorzitter

Sabine Uitslag

09:10 - 09:30 uur

Wat is de visie van de Nederlandse zorgautoriteit op gezondheid?

Marian Kaljouw

09:30 - 10:15 uur

Invloed van bewustzijn op gezondheid

prof. dr. Sarah Durston

10:15 - 10:45 uur

Pauze met koffie/thee/water, gezonde snack én bewegen 

10:45 - 11:30 uur

Quantum physics and health - online lezing

Garret Yount, PhD

11:30 - 12:15 uur

'Bewuste' chirurgie: op het snijvlak van lichaam en geest

Lidewij Hoorntje & Eva Noorda

12:15 - 13:30 uur

Lunch

13:30 - 14:00 uur

Verrassing: Waarneming & bewustzijn

14:00 - 15:20 uur

Gezondheidsvisies op lichaam en geest

De ontwikkeling van de moderne Westerse geneeskunde

Ayurvedic view on consciousness development 

Mind-body therapie in de traditionele Chinese geneeskunde 

Homeopathie en de rol van informatie voor mind-body heling

Antroposofie: een integraal multimodaal behandelsysteem 

15:20 - 15:45 uur

Pauze met koffie/thee/water, gezonde snack én bewegen

15:45 - 16:00 uur

Interactieve dialoog met Garret Yount - via Zoom vanuit de VS

16:00 - 16:30 uur

Live dialoogsessie met sprekers en deelnemers

16:30 - 17:00 uur

Samenvatting van de dag en afsluiting door de dagvoorzitter

Sabine Uitslag

Tot 18:30 uur energie-uitwisseling (borrel)

Inschrijven voor het congres