Replay van het congres op 15 april 2021

De waarde van het zelfhelend vermogen in de gezondheidszorg

Inschrijven voor de replay
Download programma

Accreditatie

Helaas is accreditatie achteraf niet mogelijk.

"Een nieuwe paradigma over genezing is gaande"


"Heel veel inspiratie: muziek is helend en emoties beïnvloeden je DNA"


"Meer ruimte voor gevoel/emotie. Verbinden is het sleutelwoord."


"Intuïtief mogen spelen, zonder professionaliteit te verliezen"


De reacties op het congres waren dermate lovend en verbindend, dat is besloten het congres nog als replay aan te bieden. U heeft dus alsnog de kans deze dag terug te zien! Er is een scala aan mogelijkheden om anders te denken, te kijken, te voelen en te ontwikkelen. De arts Hippocrates, grondlegger van de westerse geneeskunde, benoemde al het zelfhelend vermogen in zijn geschriften en was van mening dat de mens een natuurlijke neiging heeft naar gezondheid en vitaliteit en dat artsen dit moeten ondersteunen. 

In de westerse geneeskunde staat de behandeling met medicijnen en het verrichten van chirurgische interventies centraal. Desondanks blijkt de ziektelast jaarlijks toe te nemen met de daarbij behorende kosten. Veel chronische ziekten hebben hun oorsprong in een ongezonde leefstijl en kunnen door het ondersteunen van het zelfhelende vermogen in veel situaties verbeterd worden. 

Inhoudsdeskundigen bespraken tijdens het congres de wetenschappelijke achtergronden van het zelfhelend vermogen vanuit verschillende invalshoeken.                  

Het programma

08:45 - 09:00 uur

Inloop

09:00 - 09:10 uur

Muzikale opening "Be welcome"

Erica Nap

09:10 - 09:15 uur

Inleiding dagvoorzitter

Sabine Uitslag

09:15 - 09:45 uur

Van pathogenese naar salutogenese!

dr. Hans Kerkkamp

09:45 - 10:35 uur

Waar geen woorden voor zijn...

prof. dr. Jan van der Greef

10:35 - 10:45 uur

Pauze, met muziek

10:45 - 11:30 uur

Het placebo effect

prof. dr. Andrea Evers

11:30 - 12:15 uur

Interactieve dialoogsessie met sprekers

12:15 - 13:00 uur

Mindful lunch met Barbara Doeleman

13:00 - 13:10 uur

Muzikale activatie

Erica Nap

13:10 - 13:30 uur

Muziek als medicijn?

prof. dr. Hans Jeekel

13:30 - 14:15 uur

Gezondheid en bewustzijn

prof. dr. Sarah Durston

14:15 - 15:00 uur

Het emotionele DNA

prof. dr. Pierre Capel

15:00 - 15:15 uur

Bewegen, muziek en pauze

15:15 - 15:45 uur

Gezondheidsbevordering en hoe verder?

Paneldiscussie

15:45 - 16:00 uur

Conclusie en afsluiting

Sabine Uitslag

Inschrijven voor de replay