Academy for Integrative Medicine

Nascholingen

Nascholing

11 mei 2024 - 10:00-17:00u (deze is onzichtbaar gemaakt)
Nascholing  "Integrale geneeskunde in de antroposofische (huis)artsenpraktijk"

​Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist

Tijdens deze nascholing zal de deelnemer kennis maken met integrale geneeskunde in de antroposofische huisartsenpraktijk. De deelnemer krijgt een overzicht van de antroposofie en antroposofische geneeskunde in Nederland een leert de basisprincipes van antroposofische geneeskunde kennen. Het drie- en vierledig mensbeeld wordt besproken en er wordt uitgelegd hoe antroposofische geneeskunde in de praktijk zou kunnen worden geïntegreerd.

Nascholing

11 mei 2024 - 10:00-17:00u (deze is onzichtbaar gemaakt)
Nascholing  "Bewustzijn, spiritualiteit en verbinding"
​Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist

Tijdens deze dagneemt de deelnemer kennis van het extensieve onderzoek naar bijnadood ervaringen van cardioloog Pim van Lommel. Exemplarische casussen zullen aanduiden hoe mensen die klinisch dood zijn een bijnadood ervaring kunnen hebben. Tijdens de lezing wordt er ingegaan op een andere visie op de relatie tussen hersenen en bewustzijn dan de algeheel geaccepteerde materialistische visie. 
In de workshop staat het (zelf)onderzoek centraal hoe wij als artsen ons verhouden tot de dood. Artsen houden zich bezig met gezondheid en ziekte. In het verlengde hiervan  liggen leven en dood. Dát we dood gaan is voor elke mens een zekerheid. Hoe lang de weg daarheen is, en hoe die weg eruit ziet, is het resultaat van een krachtenveld dat niet geheel te overzien is, ondanks dat we dat wel proberen met statistieken of een prognose. Bij ons artsen ligt de uitnodiging om ons te begeven in dit krachtenveld.
Webinar

15 mei 2024 - 19:30-21:30u (deze is onzichtbaar gemaakt)
​Webinar "Het openen van een eigen integrale praktijk"
Dr. Ellen Rouwet

Tijdens dit webinar neemt Dr. Ellen Rouwet de deelnemer mee in  het starten van een Integrale praktijk. 

Webinar

17 juni 2024 - 19:30-21:30u 
​Webinar "Integrale geneeskunde in het ziekenhuis"
Dr. Eva Noorda

Welkom bij het webinar "Integrale Geneeskunde in het Ziekenhuis" met Eva Noorda. In deze sessie zal Eva Noorda, een expert op het gebied van integrale geneeskunde, de concepten en toepassingen van integrale geneeskunde binnen de ziekenhuisomgeving verkennen. We zullen bespreken hoe verschillende medische disciplines samenwerken voor een holistische benadering van patiëntenzorg, de voordelen voor patiënten en zorgverleners, en praktische voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.
Nascholing

7 september 2024 - 10:00-17:00u
Nascholing en introductiedag  "Integrative Medicine en Leefstijlgeneeskunde"

​Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist

De introductiedag Integrative Medicine en Leefstijlgeneeskunde vormt de eerste lesdag van de tweejarige opleiding, maar kan ook los gevolgd worden als nascholingsdag.  Tijdens deze dag wordt al veel kennis overgedragen en tevens uitleg gegeven over de opleiding, zodat u kunt aanvoelen of het curriculum bij u past.


Na afloop van deze dag wordt u (op basis van beschikbaarheid) de mogelijkheid geboden alsnog in te schrijven voor de tweejarige opleiding.