Academy for Integrative Medicine

Nascholingen

AIM-AVIG Congres

7 oktober 2023
Nascholing  "Practice based Integrative Medicine"


Tijdens deze nascholing krijgt u inzicht in het bio regulatie systeem en u leert hoe lichamelijk en aanvullend onderzoek toegepast kan worden binnen de Integrative Medicine. Door inzicht te krijgen in stress regulatie systemen leert de arts verbanden te zien in de klachten van de patiënt met hierbij de artseneedgelofte als richtsnoer. Tevens worden verschillende tools voor het beoordelen van de kwaliteit van literatuur besproken teneinde wetenschappelijke verdieping te creëren.

AIM-AVIG Congres

7 oktober2023
Nascholing  "Microbioom en gezondheid"


Tijdens deze nascholing wordt het microbioom en de samenstelling van het microbioom inzichtelijk gemaakt. Het microbioom ontwikkelt zich al tijdens de zwangerschap en bepaalt hoe we voedsel verteren, hoe het immuunsysteem zich ontwikkelt en functioneert en het heeft ook effecten op de hersenen en het gedrag. Er zal op basis van wetenschappelijk onderzoek aandacht zijn voor de mogelijkheden om de functionaliteit van het microbioom te beïnvloeden. Tot slot illustreert de besproken casuïstiek wat het effect is van een psychosomatische behandeling op duurzaam herstel van gezondheid en welzijn.

AIM-AVIG Congres

11 november 2023
Nascholing  "Leefstijlgeneeskunde I: Beweging, ademhaling en slaap"


Tijdens deze dag wordt er wetenschappelijke onderbouwing gegeven van de effecten van beweging op onze lichaamssystemen. Er worden praktische voorbeelden gegeven, zodat de deelnemer handvatten krijgt om bewegings- en leefstijladviezen te geven in de artsenpraktijk. Disfunctioneel en irregulair ademen wordt besproken. De deelnemer krijgt inzicht in de positieve effecten van breathing retraining. Tot slot zal het biologisch belang van de circadiane klok nader worden verklaard en wordt verteld hoe verstoring hiervan chronische gezondheidsproblemen kan doen ontstaan.

AIM-AVIG Congres

11 november 2023
Nascholing  "Metabool syndroom"


Tijdens deze nascholing neemt de deelnemer kennis van de invloed van leefstijlfactoren zoals stress, voeding, beweging en het ademhalings- en slaapritme op het ontstaan van chronische ziekten. Aandoeningen die worden gerekend tot het metabool syndroom zullen hierbij het uitgangspunt vormen. Door gezondheid als een dynamisch concept te beschouwen kunnen eventuele (leefstijl)interventies hier op afgestemd worden.