Academy for Integrative Medicine

Nascholingen

Nascholing

9 maart 2024 - 10:00-17:00u
Nascholing  "Traditionele behandelmethoden TCM / acupunctuur"

​Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist

Tijdens dit lesblok neemt u kennis van de dynamische systeemtheorie en wordt inzicht gegeven in de kijk op welzijn vanuit traditionele Chinese behandelmethoden. Vanuit een gegronde wetenschappelijke basis wordt uitleg gegeven over de werkingsmechanismen van Traditional Chinese Medicine, systeembiologie en acupunctuur. Door objectief inzicht te krijgen in de indicaties waarbij deze behandelmethoden toegepast zouden kunnen worden, kan met de gegeven wetenschappelijke borging in de spreekkamer een weloverwogen keuze gemaakt worden of het het welzijn van de patiënt ondersteunt om door te verwijzen naar andere behandelaren.

Nascholing

9 maart 2024 - 10:00-17:00u
Nascholing  "De nieuwe GGZ - neurotransmitters en psyche"

​Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist

Tijdens deze nascholing neemt de deelnemer kennis van recente ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Nieuwe initiatieven worden besproken evenals mogelijkheden om het huidige gezondheidszorgsysteem te vernieuwen ten behoeve van een veerkrachtige publieke gezondheid. Onderzoek naar ‘turning points’ bij de behandeling van psychiatrische klachten maakt inzichtelijk dat het van belang is om al zo vroeg mogelijk in het behandelingsproces op zoek te gaan naar deze mogelijke ‘turning points’ voor de patiënt. De deelnemer maakt kennis van integrale psychiatrie en de mogelijke toepassing van mind-body medicine tijdens psychiatrische behandeling. Leefstijl heeft grote invloed op de geestelijke gezondheid, er wordt een relatie gelegd met het microbioom. Om een theoretisch kader te scheppen wordt de werking van neurotransmitters en het brein uitgelegd.

Webinar

13 maart 2024 - 19:30-21:30u
​Webinar "Natuurgeneeskunde: voeding, vertering en (chronische) klachten bezien in kader van (endogene) toxische belasting"

Astrid Vester, Arts voor Integrale, leefstijl en energetische geneeskunde

Van oudsher staat in de natuurgeneeskunde de vertering centraal: een effectieve vertering is de basis van gezondheid. In deze les wordt gekeken naar hoe een effectieve vertering werkt, en welke invloeden (zoals eet- en voedingsgewoonten) verstorend werken op dit proces en indigestie veroorzaken. Modern wetenschappelijk onderzoek onderbouwt het uitgangspunt uit de natuurgeneeskunde dat onverteerde voedselresten tot een endogene toxische belasting kunnen leiden. Dit in tegenstelling tot een exogene toxische belasting door chemische stoffen van buitenaf. De symptomen en de gevolgen van een toxische belasting worden belicht. Ook worden handvatten aangereikt voor het herkennen van een toxische belasting en voor het bijsturen ervan met voedingsadviezen en detoxificatiemiddelen. 

Nascholing

13 april 2024 - 10:00-17:00u
Nascholing  "Introductie in de homeopatische geneeskunde"

​Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist

Tijdens deze nascholing neemt de arts kennis van de homeopathische geneeskunde. De dag start met een introductie waar de geschiedenis, enkele basisbegrippen en behandelniveaus worden toegelicht.
Vanuit een gegronde wetenschappelijke basis raakt de arts bekend met het begrip hormesis en wordt uitleg gegeven over de werkingsmechanismen van homeopathische geneeskunde. Door inzicht te krijgen in de indicaties waarbij deze behandelmethode toegepast zou kunnen worden (op basis van een of meer positieve RCT’s), kan met de gegeven wetenschappelijke borging in de spreekkamer een weloverwogen keuze gemaakt worden of homeopathische geneeskunde het welzijn van de patiënt ondersteunt en om eventueel door te verwijzen naar een homeopathisch arts.

Nascholing

13 april 2024 - 10:00-17:00u
Nascholing  "Epigenetica en oncologie"

​Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist

Tijdens deze nascholing wordt ingegaan op welke bijdrage diverse factoren spelen bij de oncogenese, zoals leefstijl en de invloed van omgevingsfactoren, epigenetica en stress. Dit inclusief de theoretische basis met als voorbeeld de behandeling van een hematolo-oncologische patiënt. Wat zijn risicofactoren, wat zijn modificeerbare factoren en hoe kan dit ingezet worden naast de conventionele behandeling. Dit met informatie uit onderzoek van genetische vorm van kanker het Lynch syndroom. Hierbij worden de aanbevelingen van het WKOF betrokken. Op welke velden kan de patiënt betrokken worden voor eigen inbreng in een model van shared decision making waarbij door patiënt beïnvloedbare factoren worden belicht. Tijdens de workshop wordt aan de hand van casuïstiek thematiek behandeld ter voorbereiding van inzet in de dagelijkse praktijk. 

Nascholing

11 mei 2024 - 10:00-17:00u
Nascholing  "Integrale geneeskunde in de antroposofische (huis)artsenpraktijk"

​Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist

Tijdens deze nascholing zal de deelnemer kennis maken met integrale geneeskunde in de antroposofische huisartsenpraktijk. De deelnemer krijgt een overzicht van de antroposofie en antroposofische geneeskunde in Nederland een leert de basisprincipes van antroposofische geneeskunde kennen. Het drie- en vierledig mensbeeld wordt besproken en er wordt uitgelegd hoe antroposofische geneeskunde in de praktijk zou kunnen worden geïntegreerd.

Nascholing

11 mei 2024 - 10:00-17:00u
Nascholing  "Bewustzijn, spiritualiteit en verbinding"

​Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist

Tijdens deze dagneemt de deelnemer kennis van het extensieve onderzoek naar bijnadood ervaringen van cardioloog Pim van Lommel. Exemplarische casussen zullen aanduiden hoe mensen die klinisch dood zijn een bijnadood ervaring kunnen hebben. Tijdens de lezing wordt er ingegaan op een andere visie op de relatie tussen hersenen en bewustzijn dan de algeheel geaccepteerde materialistische visie. 
In de workshop staat het (zelf)onderzoek centraal hoe wij als artsen ons verhouden tot de dood. Artsen houden zich bezig met gezondheid en ziekte. In het verlengde hiervan  liggen leven en dood. Dát we dood gaan is voor elke mens een zekerheid. Hoe lang de weg daarheen is, en hoe die weg eruit ziet, is het resultaat van een krachtenveld dat niet geheel te overzien is, ondanks dat we dat wel proberen met statistieken of een prognose. Bij ons artsen ligt de uitnodiging om ons te begeven in dit krachtenveld.
Webinar

15 mei 2024 - 19:30-21:30u
​Webinar "Het openen van een eigen integrale praktijk"

Dr. Ellen Rouwet

Tijdens dit webinar neemt Dr. Ellen Rouwet de deelnemer mee in  het starten van een Integrale praktijk. 

Webinar

17 juni 2024 - 19:30-21:30u
Webinar "Integrale geneeskunde in het ziekenhuis"

Dr. Eva Noorda
Tijdens dit webinar neemt Dr. Eva Noorda de deelnemer mee in de toepassing van de Integrative medicine in het ziekenhuis.