Systeembiologie en traditionele behandelmethoden TCM/acupunctuur

10 en 11 maart 2023

Op locatie

Dit lesblok vindt plaats bij:

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist

Accreditatie

AVIG: aangevraagd

NVAA: aangevraagd

KNMG AbSg: aangevraagd

KNMG Cluster 1 (ABC1): aangevraagd

Blok 7

Tijdens dit lesblok neemt u kennis van de dynamische systeemtheorie en wordt inzicht 
gegeven in de kijk op welzijn vanuit traditionele Chinese behandelmethoden. Vanuit een 
gegronde wetenschappelijke basis wordt uitleg gegeven over de werkingsmechanismen van 
Traditional Chinese Medicine, systeembiologie en acupunctuur. Door objectief inzicht te 
krijgen in de indicaties waarbij deze behandelmethoden toegepast zouden kunnen worden, 
kan met de gegeven wetenschappelijke borging in de spreekkamer een weloverwogen keuze 
gemaakt worden of het het welzijn van de patiënt ondersteunt om door te verwijzen naar 
andere behandelaren. 

Programma vrijdagavond

19:30 - 19:45

Introductie en uitleg

Rianne Toenhake, Integrative medicine/leefstijlarts, jeugdarts op het antroposofisch consultatiebureau, yogadocent

19:45 - 20:30

Intervisie

Onder leiding van docenten Astrid, Giliam, Bram, Mia, Marjan en Rianne

20:30 - 20:45

Pauze

20:45 - 21:15

Intervisie

Onder leiding van docenten Astrid, Giliam, Bram, Mia, Marjan en Rianne

21:15 - 21:30

Plenaire evaluatie en afsluiting

Rianne Toenhake, Integrative medicine/leefstijlarts, jeugdarts op het antroposofisch consultatiebureau, yogadocent

Programma zaterdag

08:00 - 09:00

Heal the healer - Yin yoga

Rianne Toenhake, Integrative medicine/leefstijlarts, jeugdarts op het antroposofisch consultatiebureau, yogadocent

09:00 - 10:00

Ontbijt

10:00 - 10:15

Dagopening en inleiding

Drs. Brigitta Postema-van der Heijde, arts, anesthesioloog niet-praktiserend, arts-acupuncturist
10:15 - 11:15

5 elementen: een integraal systeem

Drs. Brigitta Postema-van der Heijde, arts, anesthesioloog niet-praktiserend, arts-acupuncturist

11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 13:00

Introductie Medische acupunctuur: Brug tussen oost en west

Joeri Cohen, huisarts, arts voor medische acupunctuur en homeopathische geneeskunde

13:00 - 14:15

Lunch

14:15 - 15:15

Inleiding in ooracupunctuur

Joeri Cohen, huisarts, arts voor medische acupunctuur en homeopathische geneeskunde

15:15 - 15:45

Pauze

15:45 - 16:45

Systeembiologie en toepassing systeemdenken in de TCM

Drs. Sanderijn Janssen, was huisarts, momenteel arts in een instelling met kinderen met ontwikkelingsproblemen, daarnaast arts-acupuncturist in eigen praktijk

16:45 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Drs. Brigitta Postema-van der Heijde, arts, anesthesioloog niet-praktiserend, arts-acupuncturist