Systeembiologie en traditionele behandelmethoden TCM/acupunctuur

10 en 11 maart 2023

Informatie nascholing
Inschrijven voor het basisjaar

Op locatie

Dit lesblok vindt plaats bij:

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist

Accreditatie

AVIG: aangevraagd

NVAA: aangevraagd

KNMG AbSg: aangevraagd

KNMG Cluster 1 (ABC1): aangevraagd

Blok 6
Blok 8

Blok 7

Tijdens dit lesblok neemt u kennis van de dynamische systeemtheorie en wordt inzicht gegeven in de kijk op welzijn vanuit traditionele Chinese behandelmethoden. Vanuit een gegronde wetenschappelijke basis wordt uitleg gegeven over de werkingsmechanismen van Traditional Chinese Medicine, systeembiologie en acupunctuur. Door objectief inzicht te krijgen in de indicaties waarbij deze behandelmethoden toegepast zouden kunnen worden, kan met de gegeven wetenschappelijke borging in de spreekkamer een weloverwogen keuze gemaakt worden of het het welzijn van de patiënt ondersteunt om door te verwijzen naar andere behandelaren. 

Programma vrijdagavond

19:30 - 19:45

Introductie en uitleg

Rianne Toenhake, jeugdarts te GGD Twente en fasciatherapeute

19:45 - 20:30

Intervisie

Onder leiding van docenten Astrid, Giliam, Bram, Mia, Marjan en Rianne

20:30 - 20:45

Pauze

20:45 - 21:15

Intervisie

Onder leiding van docenten Astrid, Giliam, Bram, Mia, Marjan en Rianne

21:15 - 21:30

Plenaire evaluatie en afsluiting

Rianne Toenhake, jeugdarts te GGD Twente en fasciatherapeute

Programma zaterdag

08:00 - 09:00

Heal the healer - Yin yoga

Rianne Toenhake, jeugdarts te GGD Twente en fasciatherapeute

09:00 - 10:00

Ontbijt

10:00 - 10:15

Dagopening en inleiding

Drs. Charlotte Simons, arts leefstijlgeneeskunde, acupuncturist en yogadocente

10:15 - 11:15

Systeembiologie en toepassing systeemdenken in de TCM

Yan Schroën, senior onderzoeker Sino-Dutch Centre for Preventive and Personal Medicine, MSc, OMD

11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Introductie Medische acupunctuur: Brug tussen oost en west

Joeri Cohen, huisarts, arts voor medische acupunctuur en homeopathische geneeskunde

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Een inleiding op de vijf elementen acupunctuur + casuïstiek

Babette Blokhuis, acupuncturist en huisarts

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Inleiding in de ooracupunctuur + casuïstiek 

Joeri Cohen, huisarts, arts voor medische acupunctuur en homeopathische geneeskunde

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Drs. Charlotte Simons, arts leefstijlgeneeskunde, acupuncturist en yogadocente