Introductie in de homeopathische geneeskunde: theorie, praktijk & wetenschap

14 en 15 april 2023

Op locatie

Dit lesblok vindt plaats bij:

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist

Accreditatie

AVIG: aangevraagd

NVAA: aangevraagd

Blok 8

Tijdens dit lesblok zult u kennismaken met het similia principe en zelfherstel op celniveau. Vanuit een gegronde wetenschappelijke basis raakt u bekend met het begrip hormesis en wordt uitleg gegeven over de werkingsmechanismen van homeopathische geneeskunde. Door inzicht te krijgen in de indicaties waarbij deze behandelmethode toegepast zou kunnen worden (op basis van een of meer positieve RCT’s), kan met de gegeven wetenschappelijke borging in de spreekkamer een weloverwogen keuze gemaakt worden of homeopathische geneeskunde het welzijn van de patiënt ondersteunt en om eventueel door te verwijzen naar een homeopathisch arts. 

Programma vrijdagavond

19:30 - 19:45

Introductie en uitleg

Rianne Toenhake, Integrative medicine/leefstijlarts, jeugdarts op het antroposofisch consultatiebureau, yogadocent

19:45 - 20:30

Mind body medicine

Maryse Duran, eigen praktijk Integratieve Geneeswijzen voor Kinderen

20:30 - 20:45

Pauze

20:45 - 21:15

Mind body medicine

Maryse Duran, eigen praktijk Integratieve Geneeswijzen voor Kinderen

21:15 - 21:30

Plenaire evaluatie en afsluiting

Rianne Toenhake, Integrative medicine/leefstijlarts, jeugdarts op het antroposofisch consultatiebureau, yogadocent

Programma zaterdag

08:00 - 09:00

Heal the healer - Stembevrijding

Erica Nap, docent Vrije Zelfexpressie 

09:00 - 10:00

Ontbijt

10:00 - 10:15

Dagopening en inleiding

Bea Tanis, internist hemato-oncoloog

10:15 - 11:00

Homeopathische geneeskunde: theorie, wetenschap & praktijk

Gio Meijer, arts Integrative Medicine en arts voor homeopathische geneeskunde

11:00 - 11:15

Hormesis en Similia principe

Christien Klein-Laansma, klinisch onderzoeker, arts Integrative Medicine en arts voor homeopathische geneeskunde en Gio Meijer, arts Integrative Medicine en arts voor homeopathische geneeskunde

11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Homeopathische geneeskunde in de huisartsenpraktijk

Wim Roukema, huisarts en arts voor homeopathische geneeskunde

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Wetenschappelijke onderbouwing van Homeopathische geneeskunde

Christien Klein-Laansma, klinisch onderzoeker, arts Integrative Medicine en arts voor homeopathische geneeskunde

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Homeopathische geneeskunde in de praktijk

Anja Balzereit, arts Integrative medicine en arts Homeopathische geneeskunde

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Bea Tanis, internist hemato-oncoloog