Integrale geneeskunde in de antroposofische (huis)artsenpraktijk

12 en 13 mei 2023

Op locatie

Deze nascholing vindt plaats bij:

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist

Accreditatie

AVIG: aangevraagd

NVAA: aangevraagd

KNMG AbSg: aangevraagd

KNMG Cluster 1 (ABC1): aangevraagd

Blok 9

Tijdens dit lesblok zult u kennis maken met integrale geneeskunde in de antroposofische (huis)artsenpraktijk. U krijgt een overzicht van antroposofie, en antroposofische geneeskunde in Nederland en leert de basisprincipes van antroposofische geneeskunde kennen. Het drie- en vierledig mensbeeld wordt besproken en er wordt uitgelegd hoe antroposofische geneeskunde in de praktijk zou kunnen worden geïntegreerd. U krijgt meer informatie over de antroposofische farmacie, en over de opleiding tot antroposofisch arts. We sluiten af met ruim tijd voor vragen.

Programma vrijdagavond

19:30 - 19:45

Introductie en uitleg

Rianne Toenhake, Integrative medicine/leefstijlarts, jeugdarts op het antroposofisch consultatiebureau, yogadocent

19:45 - 20:30

3e Mentoravond - De kracht van Keuze

Giliam Kuijpers, oprichtster en directeur van MedGezel, voorheen kinderarts en directeur Beleid van artsenfederatie KNMG

20:30 - 20:45

Pauze

20:45 - 21:15

Uitleg verdiepingsjaar

Drs. Astrid Vester, opleidingscoördinator AIM verdiepingsjaar, arts Integrale, Leefstijl en Energetische Geneeskunde

21:15 - 21:30

Plenaire evaluatie en afsluiting

Rianne Toenhake, Integrative medicine/leefstijlarts, jeugdarts op het antroposofisch consultatiebureau, yogadocent

Programma zaterdag

08:00 - 09:00

Heal the healer - vaktherapie

Daphne van Bree, kunstzinnig therapeute

09:00 - 10:00

Ontbijt

10:00 - 10:15

Dagopening en inleiding

Monique Tjon-A-Tsien en Rianne Toenhake

10:15 - 11:15

Inleiding antroposofische geneeskunde

Hans van Vught, huisarts antroposofische geneeskunde

11:15- 11:45

Pauze

11:45- 12:45

Drie geleding en viergeleding, antroposofische diagnostiek met casuïstiek

Marco Ephraïm, huisarts, opleider en kaderarts beleid en beheer

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

De vier pijlers van IM in de antroposofische geneeskunde

Lector Dr. Erik Baars, arts-epidemioloog, lector antroposofische gezondheidszorg en senior onderzoeker

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Integrative Medicine en antroposofische geneeskunde: een kringgesprek

Alle docenten onder leiding van de dagvoorzitters

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Monique Tjon-A-Tsien en Rianne Toenhake