Practice based Integrative Medicine

7 en 8 oktober 2022

Op locatie

Dit lesblok vindt plaats bij:

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist

Accreditatie

AVIG: 5 punten IG/AMN

NVAA: 2 uur AAC 837.21

KNMG AbSg: 4 punten


Blok 2

Tijdens dit lesblok krijgt u inzicht in het bio regulatie systeem en u leert hoe lichamelijk en aanvullend onderzoek toegepast kan worden binnen de Integrative Medicine. Door inzicht te krijgen in stress regulatie systemen leert de arts verbanden te zien in de klachten van de patiënt met hierbij de artseneedgelofte als richtsnoer. Tevens worden verschillende tools voor het beoordelen van de kwaliteit van literatuur besproken teneinde wetenschappelijke verdieping te creëren.

Programma vrijdagavond

19:30 - 19:45

Introductie en uitleg

Giliam Kuijpers, oprichtster en directeur van MedGezel, voorheen kinderarts en directeur Beleid van artsenfederatie KNMG

19:45 - 20:00

Kennismakingsavond

Onder leiding van docenten Giliam, Bram, Mia, Marjan en Rianne

20:00 - 20:30

Pauze

20:30 - 21:15

Kennismakingsavond en regiogroepen begeleiders

Rianne Toenhake, jeugdarts te GGD Twente en fasciatherapeute

21:15 - 21:30

Plenaire evaluatie en afsluiting

Dr. Bram Tjaden, huisarts en mindfulness trainer

Programma zaterdag

08:00 - 09:00

Heal the healer - Tai Chi

Bjarte Hiley, Founder of Daomove

09:00 - 10:00

Ontbijt

10:00 - 10:15

Dagopening en inleiding

Dr. Bram Tjaden, huisarts en mindfulness trainer

10:15 - 11:15

Van wetenschap naar praktijk; posteropdracht

Drs. Karin van der Hoorn-van Velthoven, arts voor Integrale- en Leefstijlgeneeskunde bij IMHealth, medisch informatiespecialist

11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Inleiding in het systeemdenken met het Basis Bio Regulatie Systeem

Dr. Herman van Wietmarschen, onderzoeker Voeding & Gezondheid

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Introductie tot functional medicine

Drs. Lieneke van der Griendt, huisarts 2.0, docent 'Systeembenadering Voeding en Gezondheid' en 'Gezond Verouderen'

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Wetenschappelijk onderzoek binnen Integrative Medicine

Lector Dr. Erik Baars, arts-epidemioloog, lector antroposofische gezondheidszorg en senior onderzoeker

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Dr. Bram Tjaden, huisarts en mindfulness trainer