Low grade inflammation en oxidatieve stress

3 & 4 februari 2023

Accreditatie

Accreditatie voor het zaterdagprogramma vanaf 10:00u:

KNMG AbSg: 2 punten

AVIG: 4 IG/AMN

NVAA: 2 uur AAC 844.21

Blok 6

Tijdens deze nascholing krijgt de deelnemend arts inzicht in low grade inflammation en oxidatieve stress. Er zal toelichting gegeven worden op het verschil tussen beide processen waardoor duidelijk wordt dat er ook een wisselwerking bestaat. Low grade inflammation vergroot de kans dat stress overgaat in een chronische ziekte. De oorzaken van laaggradige ontstekingen en oxidatieve stress worden kort besproken evenals de kenmerken. Het belang van het meetbaar maken van de processen om ze te kunnen beoordelen is evident. Er zullen verschillende technieken worden besproken die de processen inzichtelijk kunnen maken. Het overwegen van de integraal geneeskundige benadering waarbij de mens als geheel wordt bekeken zal worden toegelicht. 

Programma vrijdagavond

19:30 - 19:45

Introductie en programma

Marjan Meddens, huisarts IM, antroposofisch arts, opsteller en coach

19:45 - 20:30

Koude training

Monique Tjon-A-Tsien, huisarts IM en kaderarts hart- en vaatziekten

20:30 - 20:45

Pauze

20:45 - 21:15

Koude training

Monique Tjon-A-Tsien, huisarts IM en kaderarts hart- en vaatziekten

21:15 - 21:30

Plenaire evaluatie en afsluiting

Marjan Meddens, huisarts IM, antroposofisch arts, opsteller en coach

Programma zaterdag

08:00 - 09:00

Heal the healer - koude training

Monique Tjon-A-Tsien, huisarts IM en kaderarts hart- en vaatziekten

09:00 - 10:00
Ontbijt
10:00 - 10:15

Dagopening en introductie

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde en Marjan Meddens, huisarts IM, antroposofisch arts, opsteller en coach

10:15 - 11:15

Oxidatieve stress en low grade inflammation - systemische ontsteking

Dirk-jan van Schaardenburg, hoogleraar reumatolgie Amsterdam UMC en Reade

11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Oxidatieve stress en low grade inflammation - systemische ontsteking

Dirk-jan van Schaardenburg, hoogleraar reumatolgie Amsterdam UMC en Reade

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Workshop: low grade inflammation en oxidatieve stress

Peter van der Meer, arts voor integrale geneeskunde en haptonomie

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Workshop: low grade inflammation en oxidatieve stress

Peter van der Meer, arts voor integrale geneeskunde en haptonomie

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde en Marjan Meddens, huisarts IM, antroposofisch arts, opsteller en coach