Nieuwe GGZ - neurotransmitters en psyche

10 & 11 maart 2023

Inschrijven voor het verdiepingsjaar

Accreditatie

KNMG: aangevraagd

AVIG: aangevraagd

NVAA: aangevraagd

Blok 6
Blok 8

Blok 7

Tijdens deze dag neemt de deelnemer kennis van recente ontwikkelingen in de 
geestelijke gezondheidszorg. Nieuwe initiatieven worden besproken evenals mogelijkheden 
om het huidige gezondheidszorgsysteem te vernieuwen ten behoeve van een veerkrachtige publieke gezondheid. Onderzoek naar ‘turning points’ bij de behandeling van psychiatrische klachten maakt inzichtelijk dat het van belang is om al zo vroeg mogelijk in het behandelingsproces op zoek te gaan naar deze mogelijke ‘turning points’ voor de patiënt. 
De deelnemer maakt kennis van integrale psychiatrie en de mogelijke toepassing van 
mindbody medicine tijdens psychiatrische behandeling. Leefstijl heeft grote invloed op de 
geestelijke gezondheid, er wordt een relatie gelegd met het microbioom. Om een theoretischkader te scheppen wordt de werking van neurotransmitters en het brein uitgelegd.  

Programma vrijdagavond

19:30 - 19:45

Introductie en programma

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

19:45 - 20:30

Imaginatie met meditatie en visualisatie 

Drs. Jan Taal, trainer-directeur Amsterdam School voor Imaginatie en gz-psycholoog

20:30 - 20:45

Pauze

20:45 - 21:15

Imaginatie met meditatie en visualisatie 

Drs. Jan Taal, trainer-directeur Amsterdam School voor Imaginatie en gz-psycholoog

21:15 - 21:30

Plenaire evaluatie en afsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

Programma zaterdag

08:00 - 09:00

Heal the healer - Fasciatherapie

Rianne Toenhake, jeugdarts te GGD Twente en fasciatherapeute

09:00 - 10:00

Ontbijt

10:00 - 10:15

Dagopening en introductie 

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

10:15 - 11:15

Mind Body medicine en Neurotransmittors

Dr. Rogier Hoenders, psychiater, senior onderzoeker manager CIP en waarnemend opleider psychiatrie van Lentis

11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Mind Body medicine en Neurotransmittors

Dr. Rogier Hoenders, psychiater, senior onderzoeker manager CIP en waarnemend opleider psychiatrie van Lentis

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Workshop: verdieping integrale psychiatrie en leefstijlgeneeskunde

Dr. Rogier Hoenders, psychiater, senior onderzoeker manager CIP en waarnemend opleider psychiatrie van Lentis

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Workshop: verdieping integrale psychiatrie en leefstijlgeneeskunde

Dr. Rogier Hoenders, psychiater, senior onderzoeker manager CIP en waarnemend opleider psychiatrie van Lentis

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde