Nieuwe GGZ - neurotransmitters en psyche

10 & 11 maart 2023

Accreditatie

Accreditatie voor het zaterdagprogramma vanaf 10:00u:


KNMG AbSG: 4 punten

AVIG: 6 IG/AMN

NVAA: 2 uur AAC 854.21

Blok 7

Tijdens dit blok neemt de deelnemer kennis van recente ontwikkelingen in de 
geestelijke gezondheidszorg. Nieuwe initiatieven worden besproken evenals mogelijkheden 
om het huidige gezondheidszorgsysteem te vernieuwen ten behoeve van een veerkrachtige publieke gezondheid. Onderzoek naar ‘turning points’ bij de behandeling van psychiatrische klachten maakt inzichtelijk dat het van belang is om al zo vroeg mogelijk in het behandelingsproces op zoek te gaan naar deze mogelijke ‘turning points’ voor de patiënt.    
De deelnemer maakt kennis van integrale psychiatrie en de mogelijke toepassing van 
mindbody medicine tijdens psychiatrische behandeling. Leefstijl heeft grote invloed op de 
geestelijke gezondheid, er wordt een relatie gelegd met het microbioom. Om een theoretischkader te scheppen wordt de werking van neurotransmitters en het brein uitgelegd.     

Programma vrijdagavond

19:30 - 19:45

Introductie en programma

Bea Tanis, Arts Integrale, Leefstijl en Geneeskunde, Internist hemato-oncoloog

19:45 - 20:30

Imaginatie met meditatie en visualisatie 

Drs. Jan Taal, trainer-directeur Amsterdam School voor Imaginatie en gz-psycholoog

20:30 - 20:45

Pauze

20:45 - 21:15

Imaginatie met meditatie en visualisatie 

Drs. Jan Taal, trainer-directeur Amsterdam School voor Imaginatie en gz-psycholoog

21:15 - 21:30

Plenaire evaluatie en afsluiting

Bea Tanis, Arts Integrale, Leefstijl en Geneeskunde, Internist hemato-oncoloog

Programma zaterdag

08:00 - 09:00

Heal the healer - Introductie Energetische Geneeskunde en FEMSO

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

09:00 - 10:00

Ontbijt

10:00 - 10:15

Dagopening en introductie 

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde en Marjan Meddens, huisarts IM, antroposofisch arts, opsteller en coach 

10:15 - 11:15

Mind Body medicine en Neurotransmittors

Dr. Rogier Hoenders, psychiater, senior onderzoeker manager CIP en waarnemend opleider psychiatrie van Lentis

11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Mind Body medicine en Neurotransmittors

Dr. Rogier Hoenders, psychiater, senior onderzoeker manager CIP en waarnemend opleider psychiatrie van Lentis

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Workshop - Verdieping integrale psychiatrie: leefstijl psychiatrie en het bereiken van duurzame gedragsverandering

Dr. Rogier Hoenders, psychiater, senior onderzoeker manager CIP en waarnemend opleider psychiatrie van Lentis

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Workshop - Verdieping integrale psychiatrie: EBM en het voorschrijven van natuurlijke middelen

Dr. Rogier Hoenders, psychiater, senior onderzoeker manager CIP en waarnemend opleider psychiatrie van Lentis

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde en Marjan Meddens, huisarts IM, antroposofisch arts, opsteller en coach