Bewustzijn, spiritualiteit en verbinding

12 & 13 mei 2023

Inschrijven voor het verdiepingsjaar

Accreditatie

Lezingen zaterdagochtend - Accreditatie aangevraagd bij KNMG Cluster 1AVIG en NVAA.

Blok 8
Blok 10

Blok 9

Tijdens deze dag neemt de deelnemer kennis van het extensieve onderzoek naar 
bijnadood ervaringen van cardioloog Pim van Lommel. Exemplarische casussen zullen 
aanduiden hoe mensen die klinisch dood zijn een bijnadood ervaring kunnen hebben. 
Tijdens de lezing wordt er ingegaan op een andere visie op de relatie tussen hersenen en 
bewustzijn dan de algeheel geaccepteerde materialistische visie.  

Programma vrijdagavond

19:30 - 19:45

Introductie en programma

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

19:45 - 20:30

Bewustzijn, spiritualiteit en verbinding in de praktijk

Dr. Ir. Esther van de Wall, kinder- en jeugdpsychiater, mind body spirit practitioner (CBT, somatic experience practitioner, non dual therapy, meditatie, healing), neurobioloog

20:30 - 20:45

Pauze

20:45 - 21:15

Bewustzijn, spiritualiteit en verbinding in de praktijk

Dr. Ir. Esther van de Wall, kinder- en jeugdpsychiater, mind body spirit practitioner (CBT, somatic experience practitioner, non dual therapy, meditatie, healing), neurobioloog

21:15 - 21:30

Plenaire evaluatie en afsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

Programma zaterdag

08:00 - 09:00

Heal the Healer - Het instrument dat jij bent

Erica Nap

09:00 - 10:00

Ontbijt

10:00 - 10:15

Dagopening en introductie 

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

10:15 - 11:15

Eindeloos bewustzijn

Pim van Lommel, cardioloog, onderzoeker en schrijver

11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Eindeloos bewustzijn

Pim van Lommel, cardioloog, onderzoeker en schrijver

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Workshop: De arts en de dood

Marjan Meddens, huisarts IM, opleider en antroposofisch arts en Karin van Dijk, antroposofische

fysiotherapeute, craniosacraal therapeut en lichaamgericht systeemtherapeut 

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Workshop: De arts en de dood

Marjan Meddens, huisarts IM, opleider en antroposofisch arts en Karin van Dijk, antroposofische

fysiotherapeute, craniosacraal therapeut en lichaamgericht systeemtherapeut

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde