Bewustzijn, spiritualiteit en verbinding

12 & 13 mei 2023

Accreditatie

Accreditatie voor het zaterdagprogramma vanaf 10:00u:


AVIG: aangevraagd

NVAA: aangevraagd

KNMG: aangevraagd

Blok 9

Tijdens dit blok neemt de deelnemer kennis van het extensieve onderzoek naar 
bijna-dood ervaringen van cardioloog Pim van Lommel. Exemplarische casussen zullen 
aanduiden hoe mensen die klinisch dood zijn een bijna-dood ervaring kunnen hebben. 
Tijdens de lezing wordt er ingegaan op een andere visie op de relatie tussen hersenen en 
bewustzijn dan de algeheel geaccepteerde materialistische visie.  
Op de zaterdagmiddag staat het (zelf)-onderzoek centraal hoe wij als artsen ons verhouden tot de dood Artsen houden zich bezig met gezondheid en ziekte. In het verlengde hiervan liggen leven en dood. Dát we dood gaan is voor elke mens een zekerheid. Hoe lang de weg daarheen is, en hoe die weg eruit ziet, is het resultaat van een krachtenveld dat niet geheel te overzien is, ondanks dat we dat wel proberen met statistieken of een prognose. Bij ons artsen ligt de uitnodiging om ons te begeven in dit krachtenveld.

Programma vrijdagavond

19:30 - 19:45

Introductie en programma

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

19:45 - 20:30

Systeemwerk/ familie opstellingen

Marjan Meddens, huisarts IM, opleider en antroposofisch arts en Karin van Dijk, antroposofische

fysiotherapeute, craniosacraal therapeut en lichaamgericht systeemtherapeut 

20:30 - 20:45

Pauze

20:45 - 21:15

Systeemwerk/ familie opstellingen

Marjan Meddens, huisarts IM, opleider en antroposofisch arts en Karin van Dijk, antroposofische

fysiotherapeute, craniosacraal therapeut en lichaamgericht systeemtherapeut 

21:15 - 21:30

Plenaire evaluatie en afsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde 

Programma zaterdag

08:00 - 09:00

Heal the Healer - Adem en stem

Yvonne Vruggink

09:00 - 10:00

Ontbijt

10:00 - 10:15

Dagopening en introductie 

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde en Marjan Meddens, huisarts IM, antroposofisch arts, opsteller en coach  

10:15 - 11:15

Eindeloos bewustzijn

Pim van Lommel, cardioloog, onderzoeker en schrijver

11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:45

Eindeloos bewustzijn

Pim van Lommel, cardioloog, onderzoeker en schrijver

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Workshop: De arts en de dood

Marjan Meddens, huisarts IM, opleider en antroposofisch arts en Karin van Dijk, antroposofische

fysiotherapeute, craniosacraal therapeut en lichaamgericht systeemtherapeut 

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Workshop: De arts en de dood

Marjan Meddens, huisarts IM, opleider en antroposofisch arts en Karin van Dijk, antroposofische

fysiotherapeute, craniosacraal therapeut en lichaamgericht systeemtherapeut

16:30 - 17:00

Samenvatting en dagafsluiting

Astrid Vester, natuurgeneeskundige en arts voor algemene-, integrale- en leefstijlgeneeskunde en Marjan Meddens, huisarts IM, antroposofisch arts, opsteller en coach